Båt med synlig SweFOR-flagga under medföljning i Chocó
Kristna Fredsrörelsen söker en koordinatör till Colombia

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vårt uppdrag är att verka för en värld fri från våld, oavsett om det sker i form av krig, förtryck eller orättvisor.

Har du gedigen erfarenhet av arbetsledning och arbete i konfliktdrabbade områden? Vi söker nu en koordinatör som ska ansvara och leda vår personal i Colombia som arbetar för skydd av människorättsförsvarare (MR-försvarare). Var med och utveckla vårt arbete!

(Se även tjänsten som fredsobservatör i Colombia – ansök senast den 13 februari.)

Utgångspunkten för Kristna Fredsrörelsens internationella verksamhet är att ett vitalt civilsamhälle är grundläggande för respekt för mänskliga rättigheter och demokratisering. Det civila samhället har en viktig roll i att utkräva ansvar för respekt av mänskliga rättigheter och som ”watchdog” för att utöva tillsyn över rättighetsbärare. Detta är särskilt centralt i länder där staten inte lyckas garantera medborgarnas grundläggande rättigheter.

Genom ickevåldsmetoden internationell medföljning bidrar Kristna Fredsrörelsen till att öka handlingsutrymmet för hotade MR-försvarare och därmed att människor som lever i konfliktområden också är de som genom organisering kan åstadkomma strukturella förändringar för fred och rättvisa. Vårt arbete med internationell medföljning har genom åren utvecklats utifrån egna erfarenheter och internationell metodutveckling. De fyra strategiska huvudspåren för skydd av människorättsförsvarare är: fysisk medföljning, påverkan mot nationella och internationella myndigheter, strategisk kommunikation och kapacitetshöjande insatser inom säkerhet och skydd.  Programmets fyra övergripande strategiska spår grundar sig i en analys av de medföljdas risker som visar hur vi kan påverka de medföljdas risknivå genom att arbeta förebyggande och reaktivt mot hot, minska de medföljdas sårbarhet och öka deras kapacitet.

Vi söker nu en koordinatör till projektet i Colombia med placering i Bogotá, Colombia.

Ansvarsområden

Koordinatören är övergripande ansvarig för fredtjänstprogrammets verksamhet och personal i Colombia. Koordinatören arbetar i nära samarbete med koordinatören som ansvarar för den internationella verksamheten och partnerstöd på plats. Koordinatören för fredstjänstprogrammet är personalansvarig för 9 fredsobservatörer samt ansvarig för utbildning inom säkerhet och skydd och ansvarig för påverkan.

Arbetsuppgifter
 • Arbetsledningsansvar för personalen i Colombia (leda personalen inom ramen för uppsatta mål för verksamheten, uppföljning av arbetsmiljö och psykosocial hälsa)
 • Säkerhetsansvar för personalen i Colombia (beslut av säkerhetsföreskrifter, säkerhetsåtgärder, krishantering)
 • Ansvar att fullfölja hela projektcykeln av fredtjänstprogrammet i Colombia; ansökan, uppföljning, rapportering och säkerhetsställa intern styrning och kontroll över fredtjänstprogrammet i Colombia;
 • Ansvar för att implementeringen och utveckling av fredtjänstprogrammet och att organisationens planer, regler och policydokument följs upp och verkställs
 • Ekonomiansvar genom god budgetplanering, uppföljning och rapportering och revidering av ekonomiska medel inom projektet
Kvalifikationer
 • Tala och skriva mycket god spanska och svenska
 • Relevant och flerårig arbetslivserfarenhet, inklusive erfarenhet av utlandsarbete/placering (gärna i Latinamerika)
 • Erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter och/eller freds- och konfliktfrågor, gärna metoden internationell medföljning
 • Erfarenhet av organisationsledning och förmåga att leda personal och verksamhet inom satta ramar och mål
 • Erfarenhet personal- och säkerhetsansvar i svåra kontexter
 • Erfarenhet av administration och ekonomihantering (planering och uppföljning av budget samt bokslut)
 • Erfarenhet av svenskt utvecklingssamarbete (gärna med erfarenhet av att arbeta med PME-system)
Personliga egenskaper
 • God ledarskapsförmåga som präglas av teambildare, lyhördhet, prestigelös och tydlighet
 • Styra och leda verksamhet och personal enligt satta ramar och mål
 • God analysförmåga och att systematisera information för tydlig resultatredovisning
Varaktighet

Anställningen är 1 år med möjlighet till förlängning utifrån beviljade medel.

Tillträde

Tillträde maj 2017 som börjas med utbildning följt av utresa i maj/juni (eller enligt överenskommelse)

Ansökan och rekryteringsplan

Sista ansökningsdag är förlängd till den 2 mars 2016. Urval sker fortlöpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer genomförs första veckan i mars.

Ansökningshandlingar sänds till: rekrytering@krf.se eller Kristna Fredsrörelsen, Box 14038, 16714 Bromma. Märk ditt mail eller kuvert med ”Ansökan koordinatör Colombia”.

 

För frågor om tjänsten, kontakta frida.larsson@krf.se

För fackliga frågor, kontakta jöran.lindeberg@krf.se