Foto på medlemmar och ickevåldstränare som gör en övning
Kristna Fredsrörelsen söker vikarierande organisationssekreterare

Organisationssekreterare på Kristna Fredsrörelsen är spindeln i nätet i vår strävan efter att vara en växande och aktiv rörelse där medlemmar känner att de gör skillnad och uppmuntras att driva fredsfrågor lokalt.

Tjänsten innebär också ansvar för insamling, kontakt med församlingar och samordning med våra lokalgrupper och aktivistnätverk. Du kommer att arbeta i teamet för kommunikation, utbildning och rörelse i nära samarbete med kommunikatören och utbildningssekreteraren. Du bör gilla att entusiasmera, utbilda, organisera och administrera.

Tjänsten är ett vikariat på kansliet i Alvik, Stockholm, till den 31 januari 2018 med möjlighet till förlängning beroende på finansiering.

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vi är djupt förankrade i den ekumeniska rörelsen och stödjer trosbaserat engagemang. Tillsammans med fredsaktörer i världen arbetar vi för ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva. Läs mer om om och vårt arbete här.

Ansök senast den 23 februari till rekrytering@krf.se. Ansökan ska innehålla brev och cv. Märk ditt mejl med ”Ansökan organisationssekreterare”.

För frågor om tjänsten, kontakta kommunikatör Jöran Lindeberg på 08-453 68 45 eller joran.lindeberg@krf.se. För fackliga frågor kontakta skyddsombud Sandra Eriksson på 08-453 68 79 eller sandra.eriksson@krf.se.

Ansvarsområden

 • Insamling och spridning av freds- och ickevåldskunskap inom rörelsen.
 • Sprida kunskap om och engagemang för Kristna Fredsrörelsen i till exempel församlingar.
 • Rutiner, strukturer och administration för vår rörelsekommunikation och relationsbyggande mellan kansli, lokalgrupper, medlemmar och aktivistnätverk (som kreativa aktivister och medföljare).
 • Medlemsvärvning, medlemsvård, register över medlemmar och aktivister
 • Under 2017 ansvara för samordningen av Medföljarprojektet
 • Kristna Fredsrörelsens insamlingsarbete

Centrala arbetsuppgifter

 • Representera kansliet i samordningen av årsmöten/rörelsehelger.
 • Insamlingsarbete; administration av gåvor, inbetalningar, produktförsäljning, tackbrev och utskick till medlemmar och givare.
 • Ge ekonomiskt och organisatoriskt stöd till lokalgrupper.
 • Utveckla och förvalta Fond för lokalgrupper att söka ekonomiskt stöd för aktiviteter
 • Bidra med kommunikationsresurser, identifiera sakfrågeresurser eller internationella kontakter till kampanjer och politiskt påverkansarbete som drivs av lokalgrupper.
 • Deltagande i, arrangerande av och stöd till lokalgrupper för lokala evenemang som föreläsningar, debatter och seminarier
 • Kommunikation med medlemmar (rundringning, välkomstbrev, medlemsutskick, digitala nyhetsbrev, med mera)
 • Ansöka om stiftskollekter och återrapportera till stiftens församlingar
 • Ta fram strategier, planera och identifiera resurser för insamlingsinitiativ och medlemsvärvning vid utåtriktade aktiviteter (som Frizon, Almedalen och liknande)
 • Ta fram strategier, planera för och identifiera resurser för Kristna Fredsrörelsen att finnas med i olika för organisationen relevanta forum med fokus på medlemsvärvning och engagemang
 • Samordna, förvalta och administrera nätverk och aktivister och volontärer, till exempel kreativ aktivism.

Kompetensprofil

Kunskap om:

 • MR/fredsfrågor
 • Ickevåld och förebyggande av våldsam konflikt
 • Digital och tryckt kommunikation och administration
 • Digitala plattformar och webbadministration

Erfarenhet:

 • Utbildning inom ickevåld och kreativ aktivism
 • Planning, Monitoring, Evaluation (PME)
 • Informationsarbete
 • Medlemsvård, lokalgrupps- och rörelsearbete

Förmåga att:

 • Driva och utveckla verksamhet enligt satta ramar och mål
 • Systematisera information för tydlig resultatredovisning
 • Att kommunicera tydligt och regelbundet med medlemmar och lokalgrupper producera material för vitt skilda målgrupper, från myndigheter i insatsländerna till Kristna Fredsrörelsens medlemmar
 • Få ut konkreta resultat från samverkansmöten och påverkansarbete
 • Förmåga att driva frågor och projekt framåt
 • God pedagogisk förmåga och att skapa engagemang hos ideella
 • God förmåga att planera och arbeta självständigt i system