Sök för uppdraget som fredsobservatör i Colombia

Nu har du chansen att arbeta med att skapa utrymme för lokalt freds- och människorättsarbete i Colombia. Ansök om att bli fredsobservatör senast den 17 februari!

Fredsobservatören Viena Rainio på floden Negúa, Chocó

Fredsobservatören Viena Rainio på floden Negúa, Chocó

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vårt uppdrag är att verka för en värld fri från våld, oavsett om det sker i form av krig, förtryck eller orättvisor.

Genom ickevåldsmetoden internationell medföljning bidrar Kristna Fredsrörelsen till att öka handlingsutrymmet för hotade MR-försvarare och därmed att människor som lever i konfliktområden också är de som genom organisering kan åstadkomma strukturella förändringar för fred och rättvisa. Vårt arbete med internationell medföljning har genom åren utvecklats utifrån egna erfarenheter och internationell metodutveckling. De fyra strategiska huvudspåren för skydd av människorättsförsvarare är: fysisk medföljning, påverkan mot nationella och internationella myndigheter, strategisk kommunikation och kapacitetshöjande insatser inom säkerhet och skydd.  Programmets fyra övergripande strategiska spår grundar sig i en analys av de medföljdas risker som visar hur vi kan påverka de medföljdas risknivå genom att arbeta förebyggande och reaktivt mot hot, minska de medföljdas sårbarhet och öka deras kapacitet. Mer information arbetet som fredsobservatör finns här: http://krf.se/vi-gor/fredsobservatorer/.

Vi söker nu en fredsobservatör för vår verksamhet i Colombia.

Arbetsuppgifter

 • Preventiv närvaro – medföljning av människorättsförsvarare och samhällen i Colombia; inklusive säkerhets- och riskanalys inför och efter medföljning.
 • Planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten utifrån Kristna Fredsrörelsens system, samt övriga administrativa arbetsuppgifter.
 • Förbereda, genomföra och dokumentera strategisk kommunikation med relevanta nationella och/eller internationella aktörer (exempelvis möten med nationella och/eller internationella myndigheter, orosbrev/blixtaktioner och nätverkande).
 • Strategisk informationsspridning av situationen för människorättsförsvarare i relevanta mediekanaler.

Kvalifikationer

 • Relevant utbildning (exempelvis freds- och konfliktkunskap, statsvetenskap, juridik, journalistik, sociologi eller antropologi)
 • Dokumenterad och relevant erfarenhet av avlönat arbete, ideellt arbete och/eller påverkans- & informationsarbete
 • Utlandserfarenhet från Syd, gärna konfliktområden
 • God samarbetsförmåga och erfarenhet av teamarbete
 • Tala och skriva mycket god spanska
 • Goda datorkunskaper och vana vid att arbeta med ordbehandlingsprogram
 • God analytisk förmåga
 • Dela Kristna Fredsrörelsens värderingar om fred och rättvisa, och ett samhälle utan våld

Meriterande

 • Specialkunskaper om internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter, människorättsförsvarares situation, preventiv närvaro och/eller skyddsfrågor
 • Kunskaper om tjänstgöringslandet
 • Erfarenhet från konfliktområde och från att leva under enkla förhållanden
 • Nätverk för informationsarbete under och efter uppdraget
 • Tala och skriva mycket god svenska

Personliga kriterier

Som fredsobservatör behöver du…

 • ha stark integritet, god självkännedom och en personlig mognad
 • vara initiativtagande
 • vara flexibel och ha god anpassningsförmåga
 • ha förmåga att arbeta under press
 • vara relationsskapande och bekväm i sociala sammanhang
 • ha hög kommunikationsförmåga
 • vara vid en sådan hälsa att du kan arbeta under de förhållanden som arbetet kräver
 • Därtill eftersträvar vi att i personalgruppen ha en bredd vad gäller bakgrund och livserfarenheter.

Omfattning och varaktighet

Heltid under ungefär 14 månader som inkluderar förberedelser och utbildning innan utresa samt efterarbete i Sverige. Fälttjänstgöring under ungefär 12 månader med möjlighet till förlängning.

Utbildning och förberedelse startas snarast möjligt, dock senast april 2017, utresa sker i slutet av april 2017.

Ersättning

 • 9 825 kronor i månaden under utbildning och efterarbete i Sverige.
 • 7 825 kronor i månaden under tiden i tjänstgöringslandet med ett tillägg vars storlek beror på kostnadsläget i landet, just nu är tillägget 500 kronor i Colombia. Då anställningen pågår under minst tolv månader finns möjlighet att ansöka hos Skatteverket om skattebefrielse, vilket innebär att ingen skatt dras på lönen under tiden i tjänstgöringslandet (förutsatt att skattebefrielse beviljas).
 • 25 dagars ledighet (med vanlig lön) per helt tjänstgöringsår.
 • Resa tur och retur till tjänstgöringslandet, vaccinationer, pensionsförsäkring och utlandsstationeringsförsäkring betalas av Kristna Fredsrörelsen.
 • Gemensamt boende för alla fredsobservatörer ingår i tjänsten.

Placering

Som fredsobservatör i Colombia kommer du inte välja vid vilket av våra två kontor som du kommer att placeras. Under tjänstgöringstiden måste du dessutom vara beredd på att byta placering vid behov. Observera också att du inte kan arbeta med internationell medföljning i ett land där du är medborgare!

Ansökan

Ifyllt ansökningsformulär samt CV och personligt brev skickas till rekrytering@krf.se senast 17 februari. Urval sker fortlöpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer kommer att ske under första veckorna i mars.

Kontaktpersoner

Frida Larsson, programsekreterare Fredtjänstprogrammet Colombia och Guatemala

Tel: 08-453 68 43

Email: frida.larsson@krf.se