februari 2012 – Kristna Fredsrörelsen

februari 22, 2012
Antikorruptions
policy
Korruption utgör ett allvarligt hinder för en rättvis utveckling och behöver motverkas. För att detta ska ske krävs en djupare insikt i vad som omfattas i begreppet.

Korruption är en form av maktmissbruk. Med korruption avser Kristna Fredsrörelsen när någon organisation, institution, företag eller individ tillförskansar sig otillbörlig vinning genom sin ställning.