Utbyte för fred och ickevåld
Under helgen 9-10 mars samlades fredsobservatörer, representanter från Salaams Vänner och ickevåldstränare för att utbyta idéer och tankar om hur vi kan arbeta tillsammans för en fredlig samhällsförändring. I år satsar Kristna Fredsrörelsen på att uppmärksamma människorättsförsvarare och deras situation…
Fondbolagen måste ta sitt ansvar
Som svar till fondbolagen som är storägare i Lundin Petroleum säger ECOS att de har ett ansvar eftersom de har bytet i sina händer. Ägarna bör kräva att Lundin öppet svarar på fakta kring de anklagelser som riktas mot företaget…