Álvaro Ramazzini, människorättsförsvarare
Över hela världen finns människor som kämpar för att förändra världen. Människor som med hjälp av ickevåld arbetar för fred och mänskliga rättigheter. Dessa personer är människorättsförsvarare och deras arbete blir extra viktigt i länder där myndigheterna inte respekterar medborgarnas…