Känner du till Församlingar för fred?
“Genom att följa Jesus ickevåldsväg för rättvisa och fred blir vi en Församling för fred och en del av Guds arbete i världen.” Under våren bjöd Betlehemskyrkan in ickevåldsutbildaren och fredsaktivisten Martin Smedjeback att föreläsa om vapenexport, Alingsås missionsförsamling lät…