Martin Luther King KFR
Här firas Martin Luther King-dagen 2013
Den tredje måndagen i januari är det dags att fira en av de största ickevåldsprofilerna: Martin Luther King. King-dagen firas i över 100 länder och är ett bra tillfälle att medvetandegöra och uppmuntra till arbete för fred och rättvisa genom…