Reinaldo Aguirre demonstrerar för rätten till vapenvägran
Reinaldo vägrar vapen
Få personer i Colombia vet om att det går att vägra militärtjänst på grund av tro. Det vill Kristna Fredsrörelsens och vår colombianska samarbetsorganisation Justapaz ändra på. Genom att sprida kunskap runt om i landet och påverka beslutsfattare hoppas vi…