Hemkommade FO 2014
Fest för mänskliga rättigheter i Guatemala och Mexiko
Välkommen på fest för mänskliga rättigheter! Kom och lär dig mer om Guatemala och Mexiko, köp hantverk, gå tipspromenad, ät god mexikansk mat, titta på fotoutställning, dansa till latinorytmer och dela en fantastisk kväll med Kristna Fredsrörelsens hemkommande fredsobservatörer. Festen börjar…
Minnesceremoni över massaker i Guatemala
Ledig tjänst som koordinatör i Guatemala
Sedan slutet av 90-talet har Kristna Fredsrörelsen sänt fredsobservatörer till Guatemala. För närvarande har vi fyra fredsobservatörer och en koordinatör på plats i landet. Projektet syftar till att genom preventiv närvaro motverka våldsanvändande, att öka handlingsutrymmet för det civila samhället…