Deltagarna på kursen 2013 åkte på studieresa till Jerusalem
Ny utbildning för att bli ickevåldstränare
Våren 2015 kommer Kristna Fredsrörelsens och Studieförbundet Bildas utbildning av utbildare i ickevåld gå av stapeln för fjärde gången. Syftet är att du under och efter utbildningen ska kunna utbilda i ickevåld och sprida engagemanget för ickevåld som förändringskraft. Utbildningen…