samtal årsmötet 706x380
Årsmöte Kristna Fredsrörelsens lokalgrupp i Uppsala
Enligt stadgarna ska följande ärenden förekomma på ett årsmöte: Val av ordförande, sekreterare, rösträknare och justerare för årsmötet Fråga om årsmötet stadgeenliga utlysning Dagordningens godkännande Föreningens verksamhetsberättelse och kassarapport Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Fastställande av medlemsavgift Val…
Båt med synlig SweFOR-flagga under medföljning i Chocó
Bjud in en fredsobservatör
Vi kämpar inte mot jämlikar, vi kämpar mot titaner – person i Mexiko som får medföljning av Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer Att engagera sig för fred och mänskliga rättigheter i länder som befinner sig i konflikt kan vara förenat med livsfara.…