november 2015 – Kristna Fredsrörelsen

november 28, 2015
Uppförandekod

Kristna Fredsrörelsens uppförandekod, antagen av styrelsen 28 november 2015.

november 28, 2015
Finansierings-och placeringspolicy
Gåvor och projektmedel utgör grunden för vårt arbete.

Kristna Fredsrörelsen finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter och gåvor från allmänhet, anslag från fonder och stiftelser, kollekter från kyrkor samt med statliga medel genom bland annat Sida och FBA.