Policydokument för Kristna Fredsrörelsen – Kristna Fredsrörelsen

Policydokument för Kristna Fredsrörelsen

Datum: april 15, 2016 | Kategori: Styrdokument

Konkreta formuleringar kring de ämnen där vi vill göra skillnad.

Antaget av styrelsen 2016.

De policyfrågor/områden som presenteras har valts ut baserat på Kristna Fredsrörelsens kärnverksamhet och med fokus på vad organisationen kan bidra till i samhällsdebatten. Ledord i urvalet har varit: relevans för arbetet; användbarhet; förankring i vår verksamhet och vårt kunnande, kompetens och erfarenhet.

Läs hela policydokumentet.