Lär känna vår nya generalsekreterare Lotta
Lär känna vår nya generalsekreterare!
Hur började ditt engagemanget inom fredsfrågor? Efter att ha jobbat med marknadsföring och kommunikation i sex år kände jag att jag ville ha en förändring och arbeta med något som kändes mer meningsfullt. När mitt jobb genomförde interna förändringar sade…