Årsmötesprotokoll 2018 – Kristna Fredsrörelsen

Årsmötes
protokoll 2018

Datum: april 21, 2018 | Kategori: Protokoll

Protokoll från Kristna Fredsrörelsens årsmöte den 21 april 2018.