Årsmötes protokoll 2019 - Kristna Fredsrörelsen

Årsmötes
protokoll 2019

Datum: april 30, 2019 | Kategori: Protokoll

Protokoll från Kristna Fredsrörelsens årsmöte den 27 april 2019