Bli medlem för 100 kronor under juni månad
Den 15 juni 1919 togs initiativet att bilda Svenska Världsfredsmissionen, föregångaren till Kristna Fredsrörelsen. Rörelsens grundare ansåg det oförenligt med kristen tro att bära vapen och delta i krig. Utgångspunkten för organisationens arbete för fred och rättvisa är lika relevant…