Exchange100 – Ickevåldskonferens – Kristna Fredsrörelsen

Exchange100 – Ickevålds
konferens

Datum: september 26, 2019 | Kategori: Aktiviteter

ExChange100 är en ickevåldskonferens som Kristna Fredsrörelsen bjuder in till i samband med firandet av 100 år som fredsrörelse.

Konferensen äger rum mellan den 23-25 oktober och riktar sig till organisationens samarbetspartners och medföljda människorättsförsvarare i Afrika och Latinamerika samt till ickevåldstränare i Kristna Fredsrörelsens tränarnätverk.

Konferensens syfte är att deltagarna ges möjlighet till gemensamt lärande, utbyte av ickevåldsmetoder och samt till att tillsammans blicka framåt. Kristna Fredsrörelsen ser det som ett viktigt tillfälle för att få nya ögon på sitt arbete för att kunna stärkas som organisation och för att kunna bli mer strategisk som fredsrörelse.

De inbjudna deltagarna bidrar alla med värdefull kunskap och erfarenheter från fredsarbete i olika kontexter och ges möjlighet till utbyte och gemensam reflektion kring hur vi bäst kan påverka de samhällen och den värld vi lever i. Medlemmar ur vår egen rörelse, styrelse och kansli kommer att delta utöver de inbjudna deltagarna som presenteras nedan.

Slutsatserna från Exchange100 kommer föda in i viktiga strategiprocesser och bidra till metodutveckling för Kristna fredsrörelsen.

Konferensen avslutas och övergår i Jubileumshelgen på Sigtunastiftelse. Då möts nya och gamla medlemmar, anställda, representanter från våra samarbetsorganisationer och medföljda för att fira 100 år tillsammans!

Vid frågor, kontakta gärna vår kommunikatör på julius.copcutt@krf.se

Internationella deltagare

 

Flora Francis Kumayo

Flora Francis Kumayo, Sydsudan.

Flora arbetar med ickevåld och fredsbyggande för den sydsudanesiska organisationen Organisation for Nonviolence and Development (ONAD). ONAD främjar ickevåld, jämställdhet och fredlig samverkan genom utbildningar och påverkansarbete.

ONAD ingår i Kristna Fredsrörelsens arbete för partnerstöd till fredsorganisationer.

 

Alberto Solis Castro

Alberto Solis Castro, Mexiko.

Alberto är generalsekreterare för den mexikanska organisationen fredsorganisationen Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ). Kristna Fredsrörelsen har en lång historia av samarbete med organisationen som arbetar med konflikthantering med ett fokus på sociala rörelser och urfolks rättigheter.

 

Hortencia Lajuj

Hortencia Lajuj, Guatemala.

Hortencia representerar organisationen ADIVIMA som arbetar för upprättelse för urfolksgruppen Maya Achi som blivit offer för den väpnade konflikten i Guatemala. Organisationen arbetar aktivt för att bevara det kollektiva minnet kring folkmordet och de andra människorättsförbrytelser som begicks gentemot urfolket Maya Achí under konflikten.

ADIVIMA är en av Kristna Fredsrörelsens medföljda människorättsorganisationer i Guatemala.

 

Padre Marcelo Perez Perez

Padre Marcelo Perez Perez, Mexiko.

Marcelo tillhör urfolket Maya Tsotsil och verkar som katolsk präst med ansvar för sociala och diakonala frågor i de tre katolska stiften i Chiapas i södra Mexiko. Han är en ledarfigur inom folkrörelsen ”Det troende folket” som kämpar för ett samhälle fritt från fattigdom, korruption, orättvisor samt drog- och vapenhandel.

Marcelo är en av Kristna Fredsrörelsens medföljda människorättsförsvarare i området.

Martin Nates, Colombia.

Martín är ordförande för Justapaz i Colombia. Organisationen arbetar med fred och försoning genom att stärka kyrkor, sociala rörelser och organiserade samhällen till att bli aktiva fredsaktörer. Justapaz främjar samvetsvägran, ickevåld, försoning och mänskliga rättigheter som del av fredsbyggandet i landet.

Justapaz ingår i Kristna Fredsrörelsens arbete för partnerstöd till fredsorganisationer.

Deltagare från Sverige

Eva- Maria Munck

Eva-Maria Munck är ickevåldstränare sedan och har en lång bakgrund som ideellt aktiv. Bland annat har hon varit styrelseledamot i civilsamhällesorganisationer som Svenska kyrkan, Föreningen för Fairtrade Amnesty, Svenska Burmakommittén och Kristna fredsrörelsen. Sedan maj 2019 arbetar hon med globala påverkansfrågor och mobilisering av internationellt engagemang för unga vuxna på Svenska Kyrkans Unga.

 

Sara Wallentin

Sara är aktiv i KrFs tränarnätverk och håller just nu i folkhögskolekursen Fred, ickevåld och ledarskap tillsammans med Härnösands folkhögskola. Under sista året har Sara lett kurser i Aktiv fredskultur samt i ickevåld. Sara har även varit fredsobservatör i Guatemala och Mexiko.