”Fler månadsgivare skulle betyda mycket för Kristna Fredsrörelsen” – Kristna Fredsrörelsen

”Fler månadsgivare skulle betyda mycket för Kristna Fredsrörelsen”

Datum: november 29, 2019 | Kategori: Stöd till ickevåldsarbete

KG Hammar är tidigare Ärkebiskop och gästprofessor i Lund, känd av de flesta som en tydlig samhällsdebattör. Idag kallar han sig fredsaktivist och arbetar med fredsfrågor utifrån flera perspektiv.

Han menar att Kristna Fredsrörelsen är viktig idag i samhället och att organisationen behöver vara en starkare påverkanskraft, inte minst gentemot kyrkorna.

”Vi behöver våga se hur radikal Jesus var. En borgerlig medelklass-Jesus hittar vi inte i evangelierna. Och tiden börjar bli kort”

Polariseringen vi ser i samhället idag visar på en svartvit människosyn, menar han. Att människor antingen är rätt eller fel.

KG Hammar. Foto: Kristina Strand Larsson

– Men sanningen är aldrig svart eller vit, människor är både-och, vill ofta det rätta men vågar inte. Att bygga fred är att göra något bortanför vårt ego och det själviskt kortsiktiga.

På frågan om varför det är viktigt att ge pengar till freden, börjar han med att citera Tage Danielsson: ”Freden måste komma först, gör den inte det min vän, kommer inget efter den”.

– Man måste börja med fred. Det gäller alla viktiga frågor. Vi kan exempelvis inte lösa klimatkrisen i en orättvis värld.

KG Hammar betonar vikten av de ickevåldsutbildningar som Kristna Fredsrörelsen anordnar. Han skulle gärna se att de spreds bredare och skulle önska att det fanns ekonomiska möjligheter att erbjuda dessa och andra fredsutbildningar till församlingar i mycket större utsträckning.

– Utbildningsverksamheten som Kristna Fredsrörelsen driver är jätteviktig. Om fler kunde bli månadsgivare till Kristna Fredsrörelsen skulle det betyda mycket och skapa en stabilare grund. Då skulle det finnas en helt annan frihet att komma ut med relevanta utbildningar mycket bredare. Kristna Fredsrörelsen behöver vara en fri röst som inte är bara bestämd av anslag till projekt.

Genom att bli Fredsfadder blir du en ovärderlig resurs i arbetet för rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva. Gör som KG och bli Fredsfadder du med!