Välkommen till Kristna Fredsrörelsens årsmöte! – Kristna Fredsrörelsen

Välkommen till Kristna Fredsrörelsens årsmöte!

Datum: mars 9, 2020 | Kategori: Aktiviteter

Varmt välkommen till Kristna Fredsrörelsens första digitala årsmöte! Den 25 april behandlar vi framtiden tillsammans och du som medlem har en viktig roll i skapandet av vår rörelse och verksamhet. Anmälan dig senast den 20 april.

 

På grund av rådande situation och corona-pandemin bjuder vi in till ett digitalt årsmöte då vi också kommer att fokusera på Kristna Freds som folkrörelse. Vi tar Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer på största allvar och arbetar aktivt med att anpassa vår verksamhet till digitala format i största möjliga utsträckning.

 

En annan värld är möjlig – vilken värld vill du se?

Vi är många som känner starkt för Kristna Fredsrörelsen, vår tradition och expertis inom ickevåld, den internationella verksamheten där vi dagligen möjliggör för människorättsförsvarare att verka och folkrörelsen, aktivismen och utbildningarna i Sverige. Vår rika historia och vårt arv gjorde sig påmint förra året då vi firade 100 pigga år.

Nu är det dags att blicka framåt och göra verklighet av vår vision om fred och rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva.

Vi är också många som är angelägna om att utveckla och fortsätta verka för freds- och ickevålds frågor, mänskliga rättigheter och att motverka orättvisor. Vi behövdes för 101 år sedan när vår rörelse grundades och vi behövs lika mycket idag. Många är de områden där ickevåld och mänskliga rättigheter är ifrågasatta och Kristna Fredsrörelsen har liksom övriga freds- och rättviseaktörer mycket att göra. Det är dags att kavla upp ärmarna och ta nästa steg in i våra kommande 100 år.

Årsmöte 2020

När? 09.00 – 16.00 lördagen den 25 april.

Hur? Via den digitala mötesplattformen Zoom.

Anmäl dig genom att skicka namn, telefonnummer och mailadress till info@krf.se. Skriv ”Anmälan till årsmöte” i ämnesraden.

Sista anmälningsdag är måndagen den 20 april.

Har du frågor rörande årsmötet, vänligen kontakta anna.wikman@krf.se

Anmälan är öppen för alla medlemmar i Kristna Fredsrörelsen. Vill du bli medlem eller är det dags att förnya ditt medlemskap? Det kan du snabbt och enkelt göra här.

Under dagen kommer vi att ta tid till att stanna upp och se på de analyser och material som vi hittills har tagit fram i arbetet med en ny verksamhetsplan. Vi kommer samtala om dessa frågor och tillsammans tydliggöra vad vi ser framför oss.

Processen går sen vidare under 2020 och där kommer lokalgrupper och medlemmar att inkluderas i fördjupningsprocesser samt få möjlighet att ge inspel allt eftersom planeringen växer fram. Bland annat genom samtalsträffar och en öppen remiss, för att sedan presenteras som ett färdigt förslag till årsmötet 2021.

Tillsammans fortsätter vi att bygga organisationens verksamhet och framtid!

Handlingar till årsmötet

  1. Fastställande av årsredovisning 2019
  2. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning och revisionsberättelse 2019
  3. Sammanträdesordning årsmöte
  4. Föredragningslista
  5. Instruktion för valberedningen
  6. Valberedningens förslag
  7. Presentationer nya ledamöter
  8. Proposition för budget 2020 och rambudget 2021
  9. Proposition om medlemsavgift 2021
  10. Proposition om riktning Verksamhetsplan inklusive stadgeändring

Förberedande läsning

Nuvarande Verksamhetsplan-2017-2019

Nuvarande Idégrund