Utbildning i Fred, ickevåld och ledarskap – Kristna Fredsrörelsen

Utbildning i Fred, ickevåld och ledarskap

Datum: april 22, 2020 | Kategori: Aktiviteter, Utbildning

Nu kan du anmäla dig till distanskursen Fred, ickevåld och ledarskap på Härnösands folkhögskola. Utbildningen kombinerar lärdomar från sociala rörelser i Palestina, Israel och Sverige och ger en unik möjlighet att gå vidare till att bli utbildare i ickevåldsmetoder.

Ickevåldsaktioner klär muren som delar Västbanken i motstånd. Amnesty har i en omfattande rapport påtalat de brott mot internationell rätt som Israel begår genom murbygget och annan aktivitet på de ockuperade områdena. Mellan 24500 och 57000 palestinier har genom konstruktionen av barriären förlorat sina hem och blivit flyktingar i sitt eget land. Foto: Sandra Eriksson.

Utbildningen ger dig konkreta erfarenheter av internationellt fredsarbete och en möjlighet att fördjupa dig i ickevåldslig konflikthantering. Våra ickevåldsutbildare ger dig praktiskt träning i ingripandetekniker som stärker civilkurage och ger dig verktyg för att agera mot orättvisor i vardagen. Kursen förbereder dig för att kunna bidra till konstruktiv konflikthantering på jobbet och i andra sammanhang.

Fred, ickevåld och ledarskap kombinerar lärdomar kring praktiskt ickevåld från sociala rörelser i Palestina, Israel och Sverige och ger en unik möjlighet att gå vidare till att bli utbildare i ickevåldsmetoder. Kursen ges av Härnösands folkhögskola i samverkan med Kristna Fredsrörelsen och Studieförbundet Bilda.

”Jag tycker att utbildningen var otroligt bra. Väldigt intressant och givande, men framförallt inspirerande. Att få träffa människor från olika sammanhang och förenas och mötas i den gemensamma fredssträvan”

Fred, ickevåld och ledarskap kombinerar lärdomar kring praktiskt ickevåld från sociala rörelser i Palestina, Israel och Sverige och ger en unik möjlighet att gå vidare till att bli utbildare i ickevåldsmetoder. Kursen ges av Härnösands folkhögskola i samverkan med Kristna Fredsrörelsen och Studieförbundet Bilda.

Kursen innehåller en valbar studieresa till Palestina och Israel.

Sagt om kursen från tidigare deltagare:

Jag hade inte så mycket kunskap om ickevåld innan utbildningen så jag lärde mig jättemycket som jag bär med mig hela tiden. Jag fick ett par nya glasögon (nytt perspektiv) som jag alltid bär med mig, inte minst angående civilkurage och ett ickevåldsligt språk.

Jag tycker att utbildningen var otroligt bra. Väldigt intressant och givande, men framförallt inspirerande. Att få träffa människor från olika sammanhang och förenas och mötas i den gemensamma fredssträvan. 

Covid-19

Om det finns behov kan kursen ges helt på distans eller utan studieresa men med en extra kursträff.

Anmälan är öppen tills vidare. Mer information om kursen och om antagning hittar du på Härnösands folkhögskola

Fred, ickevåld, ledarskap