Idédag för framtiden – Kristna Fredsrörelsen

Idédag för framtiden

Date: september 22, 2020 | Kategori: Aktiviteter

Kristna Fredsrörelsen bjuder den 10 oktober in alla medlemmar till ett digitalt medlemsmöte med intressanta gruppdiskussioner om framtiden.

Behovet av en kraftfull och hållbar fredsrörelse är stor, både internationellt och i Sverige. Vi tar nu nästa steg att forma den framtida verksamhetsplanen genom en dag då du bjuds in att reflektera och arbeta fram de områden, strategier och teman som Kristna fredsrörelsen bör fokusera på de närmaste fem åren. Vara med och påverka Verksamhetsplan 2021-2025 helt enkelt. Välkommen på medlemsmöte och idédag för framtiden!

Mer information om anmälan finns längst ner på sidan.

Program

 

10:00 – Välkomna hit!

10:10-10:20  –  Andakt med Shanti – medlem och ickevåldstränare

10:20-11:00  Inledningstalare på temat ”Var förändringen – En annan värld är möjlig”              Anna Ardin forskare och diakon och Margareta Ingelstam tidigare generalsekreterare

11:15-12:00 – Omvärldsspaning och analys med syfte att skapa gemensam grund och plattform för dagen.

12:45-13:30 – Fördjupande samtal och arbete i grupper kring:

  • Grupp 1: Trosbaserat fredsarbete lokalt och globalt
  • Grupp 2: Agenda2030 och det akuta fredsarbetet i Sverige och världen

Du väljer själv vilken grupp du vill ingå i

13:30- 14:15  – Dela samtalet med den andra gruppen och få möjlighet att reflektera över den andra gruppens arbete.

14:30 – 15:15 – Medlemsengagemang och lokalt deltagande – ”Vi är en folkrörelse för fred”

Vilka förändringar kan du som medlem bidra till och på vilket sätt ser vi att ett engagemang för fred bäst ser ut idag?

15:30 – Vad händer nu och hur går vi vidare i denna process?

16:00 – Avslutning

Förberedande läsning

Kristna Fredsrörelsens idégrund

Fem nya år med Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsens Verksamhetsplan 2017-2019

Anmälan

Maila: anna.wikman@krf.se. Länk till digitala verktyget skickas ut 24 timmar innan mötet startar.