Stå upp! Stå emot! Ställ om! ICKEVÅLD 2020 – Kristna Fredsrörelsen

Stå upp! Stå emot! Ställ om! ICKEVÅLD 2020

Date: oktober 2, 2020 | Kategori: Aktiviteter

Välkommen till Ickevåld 2020, en mötesplats för aktivister, forskare och rörelser som arbetar för fred och rättvisa, frihet från våld och för hållbara sätt att leva.

Kristna Fredsrörelsen bjuder tillsammans med Another Development Foundation och Studieförbundet Bilda in till en mötesplats för alla som vill fördjupa sig i och sprida ickevåld som metod för förändring. ICKEVÅLD 2020 äger rum den 21-22 november 2020, både online och med en begränsad grupp som möts fysiskt i Umeå. 

ICKEVÅLD 2020 är en årligen återkommande mötesplats för aktivister, forskare och rörelser som inte nöjer sig med att stillasittande titta på utan väljer att:

STÅ UPP för att agera direkt och aktivt i en värld som på så många sätt är präglad av våld: militär upprustning, skövling av urfolks marker, exploatering av kvinnors kroppar, rasistisk arbetsmarknad, massutrotning av vilda djur, ekonomiskt förtryck, stängda gränser för folk på flykt, för att nämna något

ICKEVÅLD 2020 är en möjlighet för alla som kraftfullt vill:

STÅ EMOT våldet utan att själva dras med i våldsspiralen. Vi lär oss därför ickevåldsmetoder och -förhållningssätt utvecklade i motståndskamper för fred och rättvisa över hela världen

ICKEVÅLD 2020 är en experimentverkstad där deltagarna gemensamt söker konstruktiva vägar för att:

STÄLLA OM vår värld, lokalt och globalt, till samhällen genomsyrade av fred och rättvisa, fria från våld och formade av hållbara sätt att leva.

ICKEVÅLD 2020 bärs av övertygelsen att en annan värld är möjlig!

Anmälan och program

ICKEVÅLD 2020 erbjuder möjligheten att delta både fysiskt i Umeå eller digitalt. Mer information om program och anmälan hittar du på ickevåld.nu