Kristna Fredsrörelsen söker landrepresentant till Guatemala – Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen söker landrepresentant till Guatemala

Datum: december 2, 2020 | Kategori: Lediga jobb

Har du gedigen erfarenhet av projektutveckling, arbetsledning och arbete i konfliktdrabbade områden? Har du kunskap om situationen i Guatemala och metoden internationell medföljning? Vi söker nu en landrepresentant till Guatemala med placering i Guatemala city. Var med och utveckla vårt arbete för människorättsförsvarare!

Kristna Fredsrörelsen är en ekumenisk ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vårt uppdrag är att verka för en värld fri från våld, oavsett om det sker i form av krig, förtryck eller orättvisor.

Genom ickevåldsmetoden internationell medföljning bidrar Kristna Fredsrörelsen till att öka skydd, handlingsutrymme och legitimitet för hotade MR-försvarare och därmed att människor som lever i konfliktområden kan åstadkomma strukturella förändringar för fred och rättvisa. I Guatemala arbetar Kristna Fredsrörelsen bl.a. inom ramen för det internationella projektet Acoguate (Proyecto de Acompañamiento Internacional en Guatemala). Acoguate är ett projekt i förändring och som landrepresentant kommer du ha ett viktigt uppdrag kring projektutveckling och nytänkande.

Ansvarsområden

Landrepresentanten är ansvarig för Kristna Fredsrörelsens verksamhet och personal i Guatemala och första kontaktperson för organisationen gällande personal och säkerhet i Guatemala. Landrepresentanten arbetar självständigt men nära Acoguates koordination och det team med fyra internationella fredsobservatörer som KrF har på plats i Guatemala. I uppdraget ingår också att arbetsleda en lokalanställd ekonom och att navigera i en byråkratiskt komplex kontext.

 Arbetsuppgifter

 • Kristna Fredsrörelsens legala representant och företrädare i Guatemala, vilket inkluderar externa relationer med samarbetsparter och allierade samt ansvar gentemot lokala myndigheter i landet
 • Personal- och säkerhetsansvar för Kristna Fredsrörelsens personal i Guatemala  (uppföljning av arbetsmiljö, psykosocial hälsa, säkerhetsåtgärder, krishantering)
 • Ansvar för utvecklingen av Kristna Fredsrörelsens arbete i Guatemala, att bidra till projektutveckling och etablera nya samarbeten för att på bästa sätt uppfylla organisationens målsättning med arbetet i Guatemala
 • Kristna Fredsrörelsens representant i styrelsen för Acoguate
 • Ansvar att fullfölja hela projektcykeln för KrF:s verksamhet i Guatemala; planering, uppföljning, rapportering och säkerhetsställa intern styrning och kontroll
 • Ekonomiansvar genom god budgetplanering, uppföljning och rapportering, inklusive arbetsledning av lokalanställd ekonom

 Kvalifikationer

 • Tala och skriva mycket god spanska och svenska
 • Relevant och flerårig arbetslivserfarenhet, inklusive erfarenhet av utlandsarbete/placering (gärna i Latinamerika)
 • Erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter och/eller freds- och konfliktfrågor, gärna metoden internationell medföljning
 • Erfarenhet av projektledning, resultatuppföljning och organisationsutveckling samt förmåga att leda personal och verksamhet inom satta ramar och mål
 • Erfarenhet av personal- och säkerhetsansvar i svåra kontexter
 • Erfarenhet av administration och ekonomihantering, förmåga att navigera väl i komplex byråkrati

Meriterande

 • God kunskap om Guatemala
 • Erfarenhet av förändringsarbete
 • Kännedom om Kristna Fredsrörelsen och kunskap i ickevåld, samt folkrörelsearbete är meriterande, liksom kännedom om vår samarbetsorganisation Acoguate

Personliga egenskaper

 • God ledarskapsförmåga som präglas av teamkänsla, prestigelöshet, lyhördhet och tydlighet
 • God analysförmåga och förmåga att systematisera information för tydlig resultatredovisning

Varaktighet

Anställningen är 2 år med möjlighet till förlängning.

Tillträde

Tillträde den 1 maj 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan och rekryteringsplan

Sista ansökningsdag är den  10 januari 2021. Ansökningshandlingar sänds till: rekrytering@krf.se. Märk ditt mail med ”Ansökan landrepresentant Guatemala”.

För frågor om tjänsten, kontakta programsekreterare Kristina Hellqvist, telefon +46-(0)8-453 68 15 eller e-post kristina.hellqvist@krf.se.