Årsmöte 2021 – Kristna Fredsrörelsen

Årsmöte 2021

Date: februari 3, 2021 | Kategori: Aktiviteter

Välkommen till Kristna Fredsrörelsens årsmöte!

Årets möte kommer gå av stapeln den 24 april, ca 9.00 – 15.00

  • Mötet kommer genomföras digitalt, på Zoom
  • Motioner inlämnas senast 24 februari, skickas till styrelsen@krf.se alt Kristna Fredsrörelsen att: Mari Lindgren, Box 14038, 167 14 Bromma
  • Nominering till styrelsen och förslag på ledamöter lämnas till: valberedningen@krf.se
  • Mer information om anmälan, ärendelista, nomineringar med mer kommer löpande läggas ut på sidan.

Medlemsforum

Inför årsmötet bjuder Kristna Fredsrörelsens styrelse in till Medlemsforum. Det sker en månad innan årsmötet, alltså den 24 mars, kl. 17:30-19:30. Läs mer och anmäl dig här