Vapenvilan i Västsahara har brutits – Kristna Fredsrörelsen

Vapenvilan i Västsahara har brutits

Datum: april 1, 2021 | Kategori: Maghreb

I Västsahara har den sedan 29 år hållna vapenvilan brutits. Den 13:e november 2020 gick marockanska styrkor in i en buffertzon för att bryta blockaden av en omstridd vägsträcka i Guerguerat, varpå Polisario (Västsaharas befrielserörelse) förklarade att vapenvilan var bruten.

Guerguerat ligger i söder och kopplar samman det ockuperade territoriet med Mauretanien, och hade blockerats av västsahariska aktivister under några veckor. Ett lågintensivt artillerikrig har sedan dess pågått mot de marockanska posteringar som finns längs med den minerade sandvall som skiljer ockuperat och befriat västsahariskt territorium åt. Röster från omvärlden har reagerat på upptrappningen och manat till återgång till vapenvila och uppstartade fredsförhandlingar, men FN har fortfarande inte tillsatt ett nytt sändebud sedan det förra avgick under 2019.

USA:s avgående president Donald Trump överraskade kort därpå med att i december erkänna Marockos rätt till Västsahara, i utbyte mot att Marocko normaliserar relationerna med Israel. Ställningstagandet fördömdes och kritiserades från många håll i världen, då det går emot internationell lag och försvårar för framtida fredsförhandlingar.

I de västsahariska flyktinglägren har många av männen anslutit sig till de väpnade styrkorna. Maglaha Hamma, freds- och kvinnoaktivist boende i flyktinglägren på gränsen till Algeriet har vittnat för Kristna Fredsrörelsen om en spridd oro över framtiden, då striderna nu har pågått en tid och det är oklart vad som kommer härnäst.