Årsmöte 2021 - Kristna Fredsrörelsen

Årsmöte 2021

Date: april 12, 2021 | Kategori: Aktiviteter

Välkommen till Kristna Fredsrörelsens årsmöte!

Årsmötet för 2021 närmar sig och du är varmt välkommen att delta! Förutom att det är vårt högst beslutande organ är det ett utmärkt tillfälle att lära känna andra fredskämpar, få insikt i vad som görs inom Kristna Freds och att tillsammans blicka framåt.

Datum: 24 april
Tid: ca kl. 9.00 – 15.00
Plats: digitalt, via Zoom
Anmälan: görs via denna länk.

Handlingar till årsmötet

5, 18, 19, 20 b). Valberedningens förslag 2021
6. Sammanträdesordning 2021
7. Förslag till föredragningslista 2021
8. Fastställande av resultat- och balansräkning2020
8. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning KrF 2020
9. Revisionsberättelse 2020
12. Proposition avseende medlemsavgift 2022
13 a) Proposition avseende Verksamhetsplan 2021-2025
13 a. Verksamhetsplan 2021 till 2025
13 b) c) Utvecklingsfokus och prioriteringar (Årsplan) samt budget budget 2021 och rambudget 2022
18 a, b) 20 b) Presentation kandidater 2021
20 a. Instruktion för valberedningen 2021