Från våldsnorm till fredsnorm – folkbildning för fred – Kristna Fredsrörelsen

Från våldsnorm till fredsnorm – folkbildning för fred

Date: augusti 30, 2021 | Kategori: Aktiviteter, Utbildning

Webinarieserie i fyra delar med fokus på hur vi förändrar samhället genom ickevåld. Fördjupa dig i praktiskt ickevåldsarbete, ickevåldskommunikation och konflikthantering, hållbart engagemang och mycket mer med start den 13 oktober.

Välkommen att delta i webinarieserien Från våldsnorm till fredsnorm – folkbildning för fred. Vid fyra separata tillfällen kommer vi att samlas för fördjupning, diskussion och reflektion och för att arbeta med praktiska tillvägagångssätt för att använda ickevåld i strategi och handling för att förändra ojämlika strukturer i samhället. Anmälan görs till varje enskilt tillfälle och du väljer själv om du vill medverka vid alla eller endast på några utvalda.

13 oktober: Vad är ickevåld och hur kan vi använda det för att bekämpa våld och orättvisor?

Seriens första webinar tar upp ickevåldets historia, filosofi och strategier för att uppnå ett samhälle utan våld och orättvisor. Vi kommer att dig ge dig inblick i den teoretiska uppbyggnaden kring ickevåld och en uppdatering på några av de ickevåldsrörelser som finns i världen och Sverige idag.

Anmälan och mer information hittar du här.

27 oktober: Hur förändrar vi världen genom praktiskt ickevåld?

Här får du verktyg för att agera mot orättvisor med ickevåld. Fokus kommer att ligga på vardagsmotstånd genom att ingripa mot direkt våld men också på hur vi kan jobba långsiktigt med ickevåldsaktivism för att förändra ojämlika strukturer i samhället.

Du kommer få konkreta metoder för att ingripa och exempel på hur olika rörelser i världen har arbetat strategiskt med ickevåldsmetoder för förändring.

Anmälan och mer information hittar du här.

10 november: Hur ska vi orka förändra världen? – Hållbart engagemang

Nu fokuserar vi på hållbart engagemang, aktivism och ledarskap för fred. Vi kommer att prata om vikten av att känna till sina egna drivkrafter och motiv, att följa sina värderingar och övertygelser och att hantera utmanande och svåra situationer.

Anmälan och mer information hittar du här.

24 november: Hur lever vi som vi lär? – Ickevåldskommunikation och dialog

Konflikter tillhör vardagen för oss människor. Vissa konflikter är våldsamma och mycket farliga, oavsett om de sker mellan människor, grupper och stater. Under det fjärde och sista tillfället i webinarieserien får du lära dig metoder för att stoppa en eskalerande konfliktspiral innan den utvecklas till något ohanterligt. Du kommer att lära känna konflikternas dynamik och få syn på vilken roll du vanligtvis tar i en konfliktsituation.

Du kommer få verktyg för att skapa förutsättningar för en miljö där vi förhindrar att konflikter uppstår även när det finns olika åsikter. Kan konflikt till och med vara ett kreativt utvecklingsstadium för en relation eller arbetsgrupp? Vilken roll kan du som individ bära för att konflikter i din närmiljö inte uppstår?

Anmälan och mer information hittar du här.

Från våldsnorm till fredsnorm – folkbildning för fred arrangeras i samarbete med Bilda Stockholm och med stöd från Svenska Missionsrådet (SMR).