Mötesplats för Ickevåld – Kristna Fredsrörelsen

Mötesplats för Ickevåld

Date: november 15, 2021 | Kategori: Aktiviteter

Förändra världen med Ickevåld! Den årligen återkommande mötesplatsen är tillbaka den 27-28 november på temat "Världen - Sverige - Sápmi. En ickevåldsresa för en värld fri från våld."

Välkommen till Ickevåld 2021, en digital mötesplats som samlar människor, civilsamhälle och akademi i en gemensam strävan om att förändra samhället. Under två dagar kommer vi samman för att gemensamt kunna agera mot orättvisor, lära oss av varandra och utveckla ickevåldsmetoder för samhällsförändring och en hållbar framtid.

Ickevåld 2021 arrangeras av Kristna Fredsrörelsen tillsammans med Studieförbundet Bilda, Another Development Foundation och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

Mer information och program hittar du här. Anmäl dig senast den 25 november.

PEPPA igång och fördjupa dig med intressant lyssning genom Ickevåld2021-podden!

Lyssna här

”Ickevåld är en stark kraft som för samman människor och lägger grunden för ett hållbart sätt att leva. I Sverige och i världen idag står vi inför polarisering, konflikter och oroligheter. Det visar att Ickevåld behövs. Att vara en del av detta forum, där utbyte av erfarenheter mellan aktivister, människor som kämpar för rättvisa och forskare, är helt i linje med hur vi som rörelse vill verka.”

– Lotta Sjöström Becker

Generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen

Om Ickevåld 2021

ICKEVÅLD är en årligen återkommande mötesplats för aktivister, forskare och rörelser  som inte nöjer sig med att stillasittande titta på utan väljer att

STÅ UPP för att agera direkt och aktivt i en värld som på så många sätt är präglad av våld: militär upprustning, skövling av urfolks marker, exploatering av kvinnors kroppar, rasistisk arbetsmarknad, massutrotning av vilda djur, ekonomiskt förtryck, stängda gränser för folk på flykt, för att nämna något

ICKEVÅLD är en möjlighet för alla som kraftfullt vill

STÅ EMOT våldet utan att själva dras med i våldsspiralen. Vi lär oss därför ickevåldsmetoder och -förhållningssätt utvecklade i motståndskamper för fred och rättvisa över hela världen

ICKEVÅLD är en experimentverkstad där deltagarna gemensamt söker konstruktiva vägar att

STÄLLA OM vår värld, lokalt och globalt, till samhällen genomsyrade av fred och rättvisa, fria från våld och formade av hållbara sätt att leva.

ICKEVÅLD bärs av övertygelsen att en annan värld är möjlig!