Årsmöte 2022 – Kristna Fredsrörelsen

Årsmöte 2022

Date: mars 31, 2022 | Kategori: Aktiviteter

Välkommen till Kristna Fredsrörelsens årsmöte!

Årsmötet för 2022 närmar sig och äntligen får vi träffas! Förutom att det är vårt högst beslutande organ är det ett utmärkt tillfälle att lära känna andra fredskämpar, att få inblick i verksamheten och att tillsammans blicka framåt.

Datum: 23 april
Tid: ca kl. 9.00 – 16.00
Plats: Ljusgården, Ekumeniska centret i Alvik, Stockholm.
Anmälan: görs via denna länk.

Hållpunkter för dagen:

9.00 –  Årsmötet börjar

12.00 – Lunch

13.00 – Tematiskt fokus: Vapenvägran och ickevåldsligt motstånd i tider av krig. Micael Grenholm berättar om vapenvägran inom pingströrelsen på 60-70-talet, Zaira Zafarana berättar om IFORs arbete med vapenvägran mot FNs MR kontor i Geneve, Lotta Sjöström Becker reflekterar över den tredje vägen – ickevåldsliga alternativ till försvar och motstånd. Deltagarna har en fördjupande diskussion tillsammans

14.30 Stand-up & sång med Sandra Eriksson: ”Stå upp för freden!”.

Årsmötet fortsätter och avslutas senast kl 16.

Handlingar till årsmötet

1 Valberedningens förslag 2022

2 Sammanträdesordning 2022

3 Förslag till föredragningslista 2022

4 Fastställande av årsredovisning 2021

5 Verksamhetsberättelse och årsredovisning KrF 2022

6 Revisionsberättelse KrF 2021

7 Proposition stadgeändringar

8.1 Stadgar ändringsförslag

9 Proposition avseende medlemsavgift 2023

10 Årsplan & budgetproposition 2022

11 Presentation kandidater 2022

12 Instruktion för valberedningen 2022

Observera att du behöver vara aktiv medlem i KrF för att ha rösträtt vid årsmötet. Här kan du betala in din medlemsavgift.