Mobilisera för en annan värld på Ickevåld 2022 - Kristna Fredsrörelsen

Mobilisera för en annan värld på Ickevåld 2022

Date: september 27, 2022 | Kategori: Aktiviteter, Ickevåld

Förändra världen med Ickevåld! Den årligen återkommande mötesplatsen är tillbaka den 14-16 november på temat "Mobilisering för en annan värld". Under tre dagar möts vi i Umeå från olika strävanden, organisationer och positioner i ett utbyte om hur förändring skapas, utan våld och med rättvisan i fokus.

Mötesplatsen Ickevåld 2022 tar avstamp i ett behov av att bygga breda rörelser med rättvisa i fokus. Vi adresserar frågor om hur framtidens effektiva mobilisering ser ut och vilka metoder olika rörelser kan använda för att stärka varandra. Under tre dagar kommer vi samman för att gemensamt agera mot orättvisor, lära oss av varandra och utveckla ickevåldsmetoder för samhällsförändring och en hållbar framtid.

Ickevåld 2022 arrangeras den 14-16 oktober i Umeå, på Kulturhuset Klossen och Umeå Universitet. Programmet genomsyras av lärdomar från aktuell forskning och en bredd av förändringsrörelser. Det bygger också i hög grad på utbytet mellan deltagare med inriktning på hur vi som rörelser och samhällsengagerade individer kan agera för att att skapa positiv samhällsförändring.

Årets mötesplats präglas av tre parallella spår för fördjupning:

  • Spår Världen – Gränsöverskridande mobilisering
  • Spår Sápmi – Urfolkskunskap som förändringskraft
  • Spår Sverige – Är det värt att gå på ännu en manifestation? Aktivismens och mobiliseringens roll för samhälleliga förändringar.

Moses Monday John från Kristna Fredsrörelsens systerorganisation ONAD i Sydsudan medverkar i panelsamtalet ”Building movements, effecting change”.

Tillsammans med övriga arrangörer Studieförbundet Bilda, Another Development Foundation och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet bjuder vi in till ett fullspäckat och interaktivt program fredag-söndag den 14-16 oktober. Vi får bland annat lära oss från hur ickevåldsrörelser globalt arbetar för effektiv och hållbar mobilisering, hur vi kan samverka med globala rättvise- miljö-, freds- och ickevåldsrörelser och hur traditionell urfolkskunskap kan bidra till mobilisering för samiska rättigheter och vara en kraftfull resurs i omställningen till ett hållbart samhälle.

Läs hela programmet här

Välkommen att delta! Anmälan görs via Studieförbundet Bilda senast den 10 oktober.

Anmäl dig här

”Ickevåld är en stark kraft som för samman människor och lägger grunden för ett hållbart sätt att leva. I Sverige och i världen idag står vi inför polarisering, konflikter och oroligheter. Det visar att Ickevåld behövs. Att vara en del av detta forum, där utbyte av erfarenheter mellan aktivister, människor som kämpar för rättvisa och forskare, är helt i linje med hur vi som rörelse vill verka.”

– Lotta Sjöström Becker

Om Ickevåld 2022

Ickevåld är en återkommande mötesplats för aktivister, forskare och rörelser som väljer att stå upp, stå emot & ställa om. För fred och rättvisa, frihet från våld och för hållbara sätt att leva.

Ickevåld 2022 är den tredje upplagan av mötesplatsen och för första gången kommer vi att kunna mötas på plats i Umeå under tre dagar.

Mer information på ickevåld.nu. Löpande uppdateringar görs i sociala medier så följ gärna mötesplatsen på Facebook, Instagram och Twitter.