Remissyttrande om militärt samarbetsavtal med USA

Yttrande över ”Ds 2024:2 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater” Kristna Fredsrörelsen ser med oro på att svensk och global säkerhet idag nästan uteslutande diskuteras ur ett militärt perspektiv, och med avskräckning som grundläggande princip. Vi verkar istället för en bredare syn, där mänsklig säkerhet står i fokus snarare än stater och territorier, och … Fortsätt läsa Remissyttrande om militärt samarbetsavtal med USA