Skriv under vårt upprop för Västsahara
Västsahariska kvinnor i protest mot kränkningar

De västsahariska kvinnorna utstår både kränkningar av sin rätt till självbestämmande och rent fysiska kränkningar under Marockos ockupation. Västsahariska kvinnor får inte prata om sina grundläggande mänskliga rättigheter. Marockos ockupation liksom det våld som makten brukar mot kvinnor som uttrycker sin rätt i det ockuperade Västsahara är oförenlig med internationella konventioner.

Under internationella dagen för eliminerandet av våld mot kvinnor, visade kvinnor globalt upp exempel på framgångar som nåtts. Men runt om i världen ser vi fortfarande uppenbara inskränkningar av kvinnors rättigheter och för de västsahariska kvinnorna på ockuperat område är utsattheten enorm. I det ockuperade Västsahara ser vi förnedrande omänsklig behandling, diskriminering, våld, ojämlikhet, sexuella trakasserier, och frihetsberövande som rutinmässigt begås av den marockanska staten gentemot västsaharier.

Marocko har, mot internationell rätt, ockuperat Västsahara sedan 1975. Som en följd av invasionen delades befolkningen i Västsahara i två delar separerade av en 270 mil lång mur omgiven av miljoner landminor. Systrar separerades från släktingar, mödrar, döttrar och vänner.  I och med att vi i slutet av november uppmärksammar internationella dagen för eliminerandet av våld mot kvinnor vill vi i Västsahariska människorättsobservatoriet för kvinnor och barn meddela att:

– Vi solidariserar med alla kvinnorättsrörelser runt om i världen.

– Vi förklarar vårt fulla åtagande i att verka för att avslöja de brott mot de mänskliga rättigheterna som begås mot befolkningen i Västsahara.

– Vi fördömer Marockos beteende mot de västsahariska kvinnorna.

– Vi uppmanar FN att skicka en MR-kommission för att undersöka och dokumentera det fysiska och psykologiska våldet de västsahariska kvinnorna utsätts för på det ockuperade området i Västsahara.

/ Västsahariska människorättsobservatoriet för skydd av kvinnor och barn, El-aaiun, Ockuperade Västsahara, November, 2017