Gör som Anna - bli medlem
“Jag tycker om kopplingen mellan det lokala och globala”

Anna var fredsobservatör i Mexiko 2013-2014. Nu sitter hon i Kristna Fredsrörelsens styrelse.

– Jag ville åka ut som fredsobservatör därför att jag var väldigt trött på alla mina privilegier och att vara del av problemet med överkonsumtion och vinstintressen framför mänskliga rättigheter. När jag hörde talas om arbetet som fredsobservatör väcktes längtan att vara en liten, liten del av lösningen istället.

En lärdom hon tar med från tiden som fredsobservatör är just det, att vi alla faktiskt kan vara en del av lösningen. Läs mer om Kristna Fredsrörelsens arbete med skydd av människorättsförsvarare.

– Men det krävs en hel del och frågan är om vi är villiga att förändra våra bekväma liv. Öppna ögonen och våga se vad som händer runt om i världen och vad det beror på. Jag tror att vi är många som skulle må mycket bättre om vi levde lite mer efter vårt samvete.

I Mexiko jobbade Anna, tillsammans med de andra fredsobservatörerna, med skydd av människorättsförsvarare – person som på grund av att de talar ut om orättvisor, diskriminering och förtryck i samhället utsätts för hot och trakasserier. Med hjälp av närvaron av internationella observatörer blir vardagen tryggare för dessa personer och deras handlingsutrymme ökar.

– Det bästa med Kristna Fredsrörelsen är blandningen av starkt engagemang på hemmaplan i Sverige med ickevåldsträning och mot vapenexport och starkt engagemang för mänskliga rättigheter på andra platser i världen genom fredsobservatörerna. Jag tycker om kopplingen mellan det lokala och det globala. Vi måste fortsätta värna om rättigheter i Sverige men kan inte blunda för brott som sker på andra platser.

Bli medlem du också!