Aurora Zapad NATO Militärövning
Aurora 17 – ett kostsamt krigsskådespel

Idag börjar militärövningen Aurora 17 där Sverige bjudit in flera NATO-länder att delta. Militärövningen är den största i Sverige på över två decennier. Samtidigt genomför Ryssland sin militärövning Zapad 17 på andra sidan Östersjön.

Totalt deltar 19 000 ur Svenska Försvarsmakten plus ett 40-tal myndigheter och förband från NATO-länderna Danmark, Estland, Frankrike, Litauen, Norge och USA. Finland, som också har ett så kallat värdlandsavtal med NATO deltar också. Till skillnad från Sverige har dock Finland en tydlig lag som förbjuder kärnvapenländer som USA att föra in kärnvapen på värdlandets mark.

Militärövningen börjar 11 september och pågår till 29 september. Övningen är uppdelad i fyra olika skeden: förberedelseskede 11-18/9, förmågeskede 19-23/9, försvarsskede 24-27/9 samt avvecklingsskede 28-29/9.

Förband i hela landet berörs, dock kommer de största övningsområdena vara i Mälardalen, Stockholm, på och runt Gotland och i Göteborg.

Svenska försvarets kostnad för militärövningen är cirka 580 miljoner kronor plus all personal och dess omkostnader. Lägg till kostnaden för de 40-tal myndigheter och förband, så hamnar du på en betydligt högre summa. Från svensk sida deltar bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Socialstyrelsen, Polismyndigheten och Tullverket.

Samtidigt genomför Ryssland och Vitryssland den gemensamma militärövningen Zapad 17 mellan 14 september till 20 september i Vitryssland och runt Kaliningrad.

Nedan hittar du länkar till olika artiklar och texter som förklarar och tydliggör vansinnet att lägga så mycket pengar på att reagera med våld och krig. Istället har vi allt att vinna på att förebygga våldet och bygga hållbar fred – extremt mycket billigare och väldigt mycket bättre för alla.

Läs mer

Fredsagenda 2014

Därför borde Sverige rusta ned inte upp

Aurora normaliserar krig

Hirdman: Sverige har blivit en gläfsande hund

USA:s stridsvagnar rullar i Sverige

Aurora – ännu en del av outsourcingen?

Lars Ingelstam: Rysslands folk är inte våra fiender!

Säkerhetspolitik I: Fel frågor ställdes i Sälen

Säkerhetspolitik II: Bilden av Den Andre

Säkerhetspolitik III: Vår egenproducerade desinformation

Relevanta skrifter

Fred, säkerhet, försvar – Tyngdpunktsförskjutningen i svensk politik

Natoutredningen – analys och utredning angående Sveriges närmande till Nato