Foto på kille som sitter på träningscykel under mönstring
”Bättre med allmän medborgartjänst”

I dag tillkännagav regeringen att den sedan 2009 vilande värnplikten återinförs. Av varje årskull på cirka 100 000 personer beräknas omkring 4 000 behöva göra värnplikt. Enligt ett tidigare riksdagsbeslut omfattas även kvinnor.

Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker tycker att regeringen borde passat på att styra om från värnplikt till en allmän medborgartjänst.

– Regeringen verkar inte ha tagit fasta på diskussionen om en allmän medborgartjänst, som flitigt diskuterats i olika omgångar och där Kristna fredsrörelsens medlemmar tillhör några av de mest aktiva, där vi som rörelse var med och drev igenom rätten att göra vapenfritjänst. Även i fredstid utsätts det moderna samhället för stora påfrestningar där olika civila insatser och institutioner är viktiga. Ta emot flyktingar, till exempel, säger Lotta Sjöström Becker.

Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring samt medlem i Kristna Fredsrörelsen, har i nätmagasinet Mänsklig Säkerhet skissat på hur en allmän medborgartjänst skulle kunna fungera.

– Förutom att bidra med viktigt arbete, skulle en medborgartjänst kunna bidra till att knyta samman unga människor i vårt segregerade samhälle, säger Lotta Sjöström Becker.

– Medborgartjänst skulle i första hand konstrueras för att ge gemensamma erfarenheter av hur vårt samhälle fungerar och ge en generell träning i medborgarskap, säkerhet och fredlig konfliktlösning, fortsätter hon

De formella möjligheterna att vapenvägra förefaller bli samma som innan värnplikten lades i malpåse. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) verkar dock vilja undvika att tvinga folk som absolut inte vill till kasernerna.

– Intresse, motivation och vilja är en grundbit i rekryteringen och jag tror att det kommer att var väldigt avgörande, säger han till Sveriges Television.

Detta tycker Lotta Sjöström Becker borde ses från en annan vinkel .

– Det faktum att bara några procent av varje årskull kommer att göra värnplikt borde i praktiken minska risken att folk blir tvingade, säger hon. Men inför vi medborgartjänst tror jag tvärtemot att fler ungdomar kommer vilja spendera ett år med att aktivt bidra till svenskt fredligt samhällsbygge.

Foto: Soldatnytt