Seappi
Bli följeslagare i Palestina och Israel

Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du skicklig på att informera och inspirera, och vill verka för rättvisa och fred?

Kristna Fredsrörelsen deltar i styrgruppen för Följeslagarprogrammet, som drivs av Sveriges kristna råd. Nu söker vi personer att sända ut som ekumeniska följeslagare till Palestina och Israel för ett tremånadersuppdrag med utresa under 2019 och 2020. För mer information och ansökningshandlingar, se www.foljeslagarprogrammet.se

Välkommen med din ansökan senast 28 april!

(Foto: Stian Larsen)