Bli fredsobservatör - ansök senast 10 september
Bli Fredsobservatör 2018

Kristna fredsrörelsen söker fredsobservatörer till Latinamerika

Nu har du chansen att arbeta med att skapa utrymme för lokalt freds- och människorättsarbete i Guatemala, Mexiko eller Colombia. Ansök om att bli fredsobservatör senast den 10 september!

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred och rättvisa. Vårt uppdrag är att verka för en värld fri från våld, oavsett om det sker i form av krig, förtryck eller orättvisor.

Sedan slutet av 90-talet har vi sänt fredsobservatörer till Guatemala och Mexiko och sedan 2004 även till Colombia. Vi arbetar med fysisk medföljning, politisk påverkan, strategiskt informationsarbete i Sverige och internationellt och kapacitetsstärkande insatser i säkerhet och skydd för att öka handlingsutrymmet för hotade människorättsförsvarare. Vårt arbete sker på förfrågan av människorättsförsvararna själva och i nära samarbete med lokala och internationella freds- och människorättsorganisationer.

Mer information arbetet som fredsobservatör finns här: https://krf.se/vi-gor/fredsobservatorer/.

Vi söker nu fem fredsobservatörer till Mexiko, tre till Guatemala och sju till Colombia.

Arbetsuppgifter

 • Preventiv närvaro – medföljning av människorättsförsvarare och samhällen i Colombia, Guatemala eller Mexiko; inklusive säkerhets- och riskanalys inför och efter medföljning.
 • Planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten utifrån Kristna Fredsrörelsens system, samt övriga administrativa arbetsuppgifter.
 • Förbereda, genomföra och dokumentera strategisk kommunikation med relevanta nationella och/eller internationella aktörer (exempelvis möten med nationella och/eller internationella myndigheter, orosbrev och nätverkande).
 • Informationsspridning av situationen för människorättsförsvarare i relevanta mediekanaler.

Kvalifikationer

 • Relevant utbildning (exempelvis freds- och konfliktkunskap, statsvetenskap, juridik, journalistik, sociologi eller antropologi)
 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet och/eller ideell erfarenhet med relevans för uppdraget
 • Utlandserfarenhet från Syd.
 • God samarbetsförmåga och erfarenhet av teamarbete
 • Tala och skriva mycket god spanska
 • God analytisk förmåga
 • Dela Kristna Fredsrörelsens värderingar om fred och rättvisa, och ett samhälle utan våld

Meriterande

 • Kunskap om internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter, människorättsförsvarares situation, preventiv närvaro och/eller skyddsfrågor
 • Kunskap om tjänstgöringslandet
 • Erfarenhet från konfliktområde Nätverk som kan användas för informationsarbete under och efter uppdraget
 • Tala och skriva mycket god svenska

Personliga egenskaper

Som fredsobservatör behöver du…

 • ha stark integritet, god självkännedom och en personlig mognad
 • vara initiativtagande
 • vara flexibel och ha god anpassningsförmåga
 • ha förmåga att arbeta under press
 • vara bekväm i sociala sammanhang
 • ha hög kommunikationsförmåga
 • vara vid en sådan hälsa att du kan arbeta under de förhållanden som arbetet kräver

Därtill eftersträvar vi att i personalgruppen ha en bredd vad gäller bakgrund och livserfarenheter. På grund av arbetets art är det inte möjligt att arbeta som internationell fredsobservatör om du är medborgare i det landet du söker till.

Omfattning och varaktighet

Heltid under ungefär 14 månader, inklusive förberedelser och utbildning innan utresa samt efterarbete i Sverige. Utlandstjänstgöring ungefär 12 månader med möjlighet till förlängning.

Utbildning och förberedelse startar i januari 2018, utresa sker i slutet av februari 2018

Ansökan

För mer information om tjänsten, se Annons fredsobservatör 2017 svenska

Ifyllt ansökningsformulär Ansökningsformulär fredsobservatörer svenska samt CV och personligt brev skickas till rekrytering@krf.se senast 10:e september 2017. Intervjuer kommer att ske under vecka 39 och 40.

Kontaktpersoner

För frågor om tjänsten, kontakta Stella Lundén, 08-453 68 78, stella.lunden@krf.se

För fackliga frågor, kontakta Sandra Eriksson, 08-453 68 79, sandra.eriksson@krf.se

———————————————————————————————————

El Movimiento Sueco por la Reconciliación busca observadores de paz para trabajo en América Latina

Ahora tienes la posibilidad de trabajar creando espacio de acción para organizaciones de paz y derechos humanos en Guatemala, Mexico o Colombia. Postúlate para ser observador de paz a más tardar el 10 de septiembre!  

Más información sobre el cargo ver aquí – Convocatoria observador de paz 2017 español

Para aplicar envía el formulario de aplicación – Formulario de aplicación observador de paz español con hoja de vida y carta de presentación a rekrytering@krf.se a más tardar el 10 de septiembre de 2017.

Las entrevistas se realizarán a finales de septiembre y a principios de octubre.