Bli medlem för 100 kronor under juni månad

Den 15 juni 1919 togs initiativet att bilda Svenska Världsfredsmissionen, föregångaren till Kristna Fredsrörelsen. Rörelsens grundare ansåg det oförenligt med kristen tro att bära vapen och delta i krig. Utgångspunkten för organisationens arbete för fred och rättvisa är lika relevant idag som i rörelsens begynnelse; allmän och total nedrustning och en värld fri från våld.

Hundra år senare lever många människor fortfarande med våld och förtryck som en del av sin vardag. Svindlande summor satsas på vapen och militär medan ickevåldets kraft att förändra samhällen sällan nämns. Det vill Kristna Fredsrörelsen ändra på, speciellt här i Sverige. Ju fler vi är som arbetar tillsammans för en värld utan våld desto mer kan vi förändra.

För att uppmärksamma 100 år av fredsarbete erbjuder vi därför under JUNI MÅNAD medlemskap för 100 kronor! 

(Ordinarie avgift 320 kr/reducerad avgift 120 kr)

Du kan betala via bankgiro 900-0316, genom krf.se/bli-medlem eller swisha till 123 900 03 16. Ange Junikampanjen vid din betalning.