Foto på gruvan Marlin i Guatemala
Debatt: Orange kuvert med en mörk baksida

(Debattartikel tidigare publicerad i bl a Sundsvalls tidning)

I dagarna får 126 604 personer i Västernorrland det orange kuvertet med en prognos om framtida pension. Kuverten har en mörk baksida som få känner till. De statliga AP-fonderna – som ansvarar för mer än 1500 miljarder av svenska folkets pensionspengar – investerar i en rad företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar. AP-fonderna måste få ett nytt regelverk.

Respekt för mänskliga rättigheter och miljö borde vara en självklarhet när statliga myndigheter investerar våra pengar. Men så är det inte i dag. I juni 2016 kritiserade FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Sverige för bristande kontroll av AP-fondernas investeringar.

De senaste tio åren har AP-fonderna dubblerat sina innehav i bolag med starka kopplingar till kärnvapentillverkning. Fonderna har också investeringar i flera kontroversiella gruvbolag som förorenat vattendrag, och gjort sig skyldiga till kränkningar av urfolks rättigheter och trakasserier och våld mot människorättsförsvarare. Genom AP-fonderna äger svenska pensionssparare fossila reserver som motsvarar potentiella utsläpp tio gånger större än hela Sveriges årliga koldioxidutsläpp.

En viktig orsak till att det ser ut så här är att AP-fonderna styrs av ett förlegat regelverk. Ansvaret för att få till regler som garanterar schyssta pensioner ligger hos regeringen och hos pensionsgruppen i riksdagen som består av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna. I juni 2015 presenterade regeringen ett förslag på nya regler, som innehöll flera förbättringar. Men förslaget stoppades på grund av oenighet om andra frågor och har nu legat på is i över ett år.

Regeringen och riksdagens pensionsgrupp måste se till att AP-fonderna så snart som möjligt får nya regler som garanterar att de investerar våra pengar i enlighet med Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Det enorma kapital som AP-fonderna sitter på måste också – samtidigt som det säkrar våra framtida pensioner – användas för att främja en socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Vi är många som kräver en förändring. På www.schysstapensioner.nu kan du vara med och sätta press på våra politiker.

Annelie Andersson
Talesperson investerings- och företagsansvar, Latinamerikagrupperna
Jonas Bane
Talesperson, Klimataktion
Gabi Björsson
Generalsekreterare, Afrikagrupperna
Julia Finér
Talesperson, Emmaus Stockholm
Olle Hedstrand
Aktiv, Fossil free-kampanjen divestera AP-fonderna
Rebecka Jalvemyr
Kanslichef, FIAN Sverige
Anna Lindenfors
Generalsekreterare, Amnesty Sverige
Josefin Lind
Generalsekreterare, Svenska läkare mot kärnvapen
Lisa Sjöblom
Generalsekreterare, Forum syd
Lotta Sjöström Becker
Generalsekreterare, Kristna fredsrörelsen
Annika Skogar
Ordförande Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF
Andrea Söderblom-Tay
Ordförande, Jordens vänner