AnnaVikman_kärnvapen_manifestation
“Det kommer inte alltid finnas en Stanislav Petrov”

Den 25 augusti 2018 var Anna Vikman från Kristna Fredsrörelsens styrelse en av talarna på en manifestation för FN:s kärnvapenförbud på Sergels torg i Stockholm, organiserad av IKFF och Kvinnor för fred. Här är talet i sin helhet.

God eftermiddag vänner!

Mitt namn är Anna och jag är aktiv inom Kristna Fredsrörelsen.

Förra året avled Stanislav Petrov, 77 år gammal.

Om ni inte vet vem det var så är ni långtifrån ensamma. Han har inte alls fått det erkännande han förtjänar. 1983 tjänstgjorde han på en av Sovjetunionens baser som övervakade luftrummet med syfte att upptäcka en eventuell överraskningsattack.

Så hände de oerhörda.

Datorerna varnade för att flera amerikanska robotar var på ingående. Enligt rutin och protokoll skulle han rapportera detta direkt till sina överordnade. Men han visste att gjorde han det var svaret givet: omedelbar motattack med kärnvapen.

Men Stanislav Petrov misstänkte att systemen visade fel. Så han höll inne på informationen. I och med detta visade han på stort mod och civilkurage och han använde sitt sunda förnuft.

Och mycket riktigt – systemen hade fallerat, förnuftet segrade och miljoner människor fick leva vidare.

Detta är inte den enda gången som världen stått på randen till kärnvapenkrig. Om ni vill ha skrämmande läsning när ni kommer hem så kan vi rekommendera en rapport från Union of Concerned Scientists, som sammanställt en lista på en rad liknande incidenter. Så länge dessa vapen finns fortsätter de vara ett oerhört hot. Med kärnvapen får vi ingen andra chans. Det kommer inte alltid finnas en person med Stanislav Petrovs civilkurage.

Kristna Fredsrörelsen är del av den internationella ickevåldsrörelsen International Fellowship of Reconcilation. När vi senast träffade våra europeiska systerorganisationer var intresset stort för vad som händer i Sverige. De flesta europeiska länder är bakbundna av sitt medlemskap i Nato. Men inte Sverige. Österrike, ett annat land utanför Nato, har redan anslutit sig till avtalet. Finland har nyligen konstaterat att avtalet inte utgör något problem för ickespridningsavtalet, utan tvärtom stöder och kompletterar konventionen detta och andra avtal.

Kristna Fredsrörelsen är sprungen ur en radikal, kristen och pacifistisk tradition. Men egentligen behöver en varken vara radikal, kristen eller pacifist för att inse att vapnen som hotar mänsklighetens existens måste förbjudas. Sverige måste ansluta sig till konventionen av kärnvapenförbud. Hur svårt ska det vara?

Mitt namn är Anna och jag är aktiv inom Kristna Fredsrörelsen.

Jag tror på en värld fri från krig och våld. Jag tror att en värld utan kärnvapen är en bättre värld för alla, jag tror att alla steg är viktiga – dom stora och dom små. Jag tror att vi kan påverka vår situation och jag tror att min och din röst är viktig och jag vet att den hörs. Jag vet att vi tillsammans kan göra en skillnad och jag kommer aldrig att sluta tro på det.