Pilotprojektet Medföljaren, numera avslutat, gjorde skillnad för nyanlända som bor på asylboenden. Sidan ligger kvar som referens för intresserade.

Utbildningar i Göteborg och Stockholm hösten 2016

Under hösten har vi haft nya utbildning av Medföljare i Stockholm (13 och 15 september) och Göteborg (21-23 oktober).

Baserad på följeslagarmetoden

”Medföljare” i Sverige är ett nytt koncept där människor av olika tro tillsammans utbildas för att öka tryggheten för personer som bor på flyktingboenden. Initiativet bygger på medföljningsmetoden som Kristna Fredsrörelsen arbetar med internationellt för att skydda människorättsförsvarare, och är ett samarbetsprojekt mellan Kristna Fredsrörelsen, Equmeniakyrkan och Sveriges interreligiösa råd.  Syftet med verksamheten är att visa ett moraliskt stöd för flyktingarna och i preventivt syfte förebygga våld och därigenom stärka tryggheten för de människor som bor på asylboenden, och att de känner sig välkomna till ett Sverige öppet för alla olika trosuppfattningar. Verksamheten syftar också till att stärka församlingsmedlemmars egenskaper kring bemötande och konflikthantering i församlingens verksamheter.

Vägra hata

Satsningen utgår till viss del från ”Vägra hata”-kampanjen, där ledare från en stor mångfald av religiösa grupper i Sverige tillsammans har tagit avstånd från användandet av religiösa argument för att legitimera hat, våld och aggressivitet mot migranter och minoriteter. I “Medföljare”-utbildningen finns därför ett pass om kampanjens huvudbudskap, samt om praktisk religionsdialog, för att alla ska ha en gemensam grund av respekt för andra trosuppfattningar.

Utbildningens innehåll

Projektets utbildningar är till för församlingar och lokalgrupper som vill arbeta med flyktingfrågor, och som kan tänka sig att göra det interreligiöst i samarbete med andra samfund och församlingar.  Utbildningen pågår under en till två dagar med en erfaren utbildare från Kristna Fredsrörelsen och en representant från Sveriges interreligiösa råd. Utbildningen innehåller bland annat följande delar:

  • Teoretisk bakgrund om preventiv närvaro, ickevåld, säkerhetsbedömningar, uppförandekod och medföljarrollen
  • Genomgång av kampanjen ”Vägra hata”, introduktion kring kampanjens tänk och innehåll samt introduktion i religionsdialog
  • Vanliga frågor och svar om asylprocessen och rutiner hos asylboenden
  • Övningar på möjliga konfliktsituationer som kan uppstå i medföljningsarbetet och hur dessa konflikter kan hanteras.
  • Religionsfrihet och mänskliga rättigheter

Efter utbildningen – börja att medfölja!

Efter utbildningen börjar deltagarna besöka utsedde asylboenden, där de genom sin närvaro skapar en tryggare tillvaro för flyktingarna på asylboendet. Målet är att ge moraliskt stöd till de som bor på asylboendet.

Pilotsatsningen är helt unik i Sverige och är kostnadsfri.  Bakom initiativet står Kristna Fredsrörelsen och Sveriges interreligiösa råd.

Rapport om pilotprojektets första del

I augusti publicerades en rapport av Kristna Fredsrörelsen över projektets första sex månader, där konceptet för Medföljare-projektet presenteras och där resultat från den första perioden av medföljningar presenteras. Rapporten finns tillgänglig att läsa här. Se även detta organigram över den nuvarande strukturen, samt Migrationsverkets PM om samverkan med trossamfund från november 2015.

Anmäl ditt intresse!

Vill du engagera dig för flyktingar?  Då är du varmt välkommen att höra av dig till samordnare Anna Vigdis Gustavsson på [email protected] eller via telefon 08-30 77 45.

Stöd vårt arbete genom att ge en gåva!

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE