kreativ aktivism träd
Laddar Karta...

Välkommen till en inspirerande mötesplats där du som är medlem i Kristna Fredsrörelsen kan träffa andra medlemmar och ta beslut på årsmötet!

Tid och plats

Årsmötet äger rum 27 april på Ekumeniska Centret, Gustavslundsvägen 18 i Stockholm.

Under år 2019 firar vi 100 år med flera aktiviteter. Därför är den traditionsenliga årmöteten nedkortad till endast årsmötet.

Motionera

Motioner till årsmötet kan lämnas in av enskild medlem eller lokalgrupp. En motion ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet. Här finns kontaktuppgifter till styrelsen.

Nominera

I regel byts någon eller några av styrelsens medlemmar ut varje årsmöte. Valberedningen letar efter kandidater som har engagemang för Kristna fredsrörelsens frågor och verksamhetsområden. Önskvärt är tidigare erfarenhet av eller intresse för till exempel strategiskt arbete, ekonomi, organisationsutveckling och styrelsearbete.

Tipsa gärna om personer som du tror kan passa för uppdraget, eller om du är intresserad själv. Här finns kontaktuppgifter till valberedningen.

Handlingar

Handlingar med föredragningslista, förslag och beslutsunderlag kommer att finnas tillgängliga senast 14 dagar före årsmötet. Här kan du redan nu läsa stadgar och andra styrdokument.

Förslag till föredragningslista

Förslag till sammanträdesordning

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018 inklusive revisionsberättelse. Se även det skannade originalet med underskrifter av styrelse och revisorer.

Fastställande av årsredovisning 2018

Budget 2019 och budgetram 2020

Proposition för budget 2019 och rambudget 2020

Proposition om medlemsavgift 2020

Instruktion för valberedningen

Proposition stadgeändring om styrelsens sammansättning och beslut

Proposition stadgeändring om medlemskap för styrelseledamöter

Proposition stadgeändring om medlemskap och uteslutning

Proposition förlängning av verksamhetsplan

Motion om inrättande av fredsdepartement inklusive styrelsens svar

Valberedningens förslag

Presentationer av föreslagna nya ledamöter (aktualiserad 2019-04-26)

Har du frågor?

Om du har några frågor om årsmötet är du välkommen att kontakta organisationssekreterare Mari Lindgren.

Preliminär tidsplan

8.30. Frukost och frukt finns på EC

9.00. Årsmötesförhandlingarna inleds (Ljusgården)

12.00 Lunch på EC

13.30. Förhandlingarna återupptas

15.30. Kreativt fika  – fyll din pratbubbla med ditt fredsbudskap och bli fotad

16.30. Förhandlingarna återupptas

18.30. Förhandlingarna avslutas

18.30. Konstituerande styrelsemöte

Anmäl dig!

Sista dag för anmälan är den 22 april. Röst-, förslags-, och yttranderätt har Kristna Fredsrörelsens närvarande medlemmar.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). De används endast för Kristna Fredsrörelsens egen verksamhet och lämnas aldrig ut till företag eller andra organisationer. Läs mer i vår integritetspolicy.