kreativ aktivism träd
Karta Otillgänglig

Välkommen till en inspirerande mötesplats där du som är medlem i Kristna Fredsrörelsen kan träffa andra medlemmar och ta beslut på årsmötet!

Sidan uppdateras efterhand

Allt eftersom att handlingar kommer in och programmet utformas så publiceras ny information på sidan.

Tid och plats

Årsmötet äger rum 27 april i Stockholm.

Under år 2019 firar vi 100 år med flera aktiviteter. Därför är den traditionsenliga årmöteten nedkortad till endast årsmötet.

Motionera

Motioner till årsmötet kan lämnas in av enskild medlem eller lokalgrupp. En motion ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet. Här finns kontaktuppgifter till styrelsen.

Nominera

I regel byts någon eller några av styrelsen medlemmar ut varje årsmöte. Valberedningen letar efter kandidater som har engagemang för Kristna fredsrörelsens frågor och verksamhetsområden. Önskvärt är tidigare erfarenhet av eller intresse för till exempel strategiskt arbete, ekonomi, organisationsutveckling och styrelsearbete.

Tipsa gärna om personer som du tror kan passa för uppdraget, eller om du är intresserad själv. Här finns kontaktuppgifter till valberedningen.

Handlingar

Handlingar med föredragningslista, förslag och beslutsunderlag kommer att finnas tillgängliga senast 14 dagar före årsmötet. Här kan du redan nu läsa stadgar och andra styrdokument.

Har du frågor?

Om du har några frågor om årsmötet är du välkommen att kontakta organisationssekreterare Mari Lindgren.

Anmälningsformulär kommer

Röst-, förslags-, och yttranderätt har Kristna Fredsrörelsens närvarande medlemmar. Ett formulär för anmälan kommer någon månad innan årsmötet att publiceras nedan. Vill du få meddelande när formuläret är publicerat så kan du redan nu kontakta kommunikatör Jöran Lindeberg.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). De används endast för Kristna Fredsrörelsens egen verksamhet och lämnas aldrig ut till företag eller andra organisationer. Läs mer i vår integritetspolicy.