Laddar Karta...

Hur bemöter vi det onda med det goda i vår tid och vad innebär det att vända andra kinden till?

Elin Lundell, ickevåldsutbildare Kristna Fredsrörelsen

Elisabet Ravelojaona, studentpastor

Josefin Söderqvist, sång

Isabelle Ravelojaona, dans

Kasper Wieslander, orgel

Efter gudstjänsten berättar Elin Lundell om sin resa till de Västsahariska flyktinglägren i Algeriet och det motståndsarbete som bedrivs med ickevåld.