Karta Otillgänglig

Kristna Fredsrörelsen firar under 2019 sin 100-åriga historia av att arbeta för fred och rättvisa och då vill vi passa på att bjuda in till ett fredsläger.

Planeringen är i uppstartsfasen för att fylla dagarna med möjligheter att djupdyka i ickevåldsmetoder, reflektion och hur en kan bidra till samhällsförändring på individnivå. Lägret kommer att vara öppet för alla medlemmar men även för människor med ett aktivt intresse och engagemang för fred och inkluderande samhällen.

Datumet är preliminärt! Mer information kommer.