Kristna freds har i samarbete med Equmeniakyrkan utbildat Medföljare som ska hjälpa människor på asylboenden.
Laddar Karta...

Under våren har pilotprojektet Medföljare startat, där personer från olika religioner ger stöd till människor på asylboenden. Nu har du chans att vara med i nästa utbildning och utvidgning av piloten till Göteborg!

Om Medföljare

Medföljare är ett nytt koncept där människor av olika tro tillsammans utbildas för att öka tryggheten och i team vara ett moraliskt stöd för personer som bor på asylboenden, genom medföljarnas fysiska närvaro.

Utbildningen riktar sig till dig som vill engagera dig för att ge stöd till asylsökande personer, och som kan tänka sig att göra detta tillsammans med personer från olika ursprung och med olika religiösa uppfattningar. Metoden vi använder bygger på medföljningsmetoden som exempelvis Kristna Fredsrörelsen arbetar med internationellt. Efter utbildningen ska deltagarna på frivillig basis finnas närvarande på asylboenden eller på andra ställen där asylsökande vistas och bidra till en tryggare tillvaro för människor.

Praktisk information

Tid och datum för utbildningen: Fredagen den 21 oktober till söndagen den 23 oktober. Exakta tider för varje dag uppdateras inom kort.

Plats: Interreligiösa centret i Göteborg, Kyrkogatan 25.

Anmälan: För att anmäla dig till Medföljare-utbildningen skickar du ett mail till [email protected]. I mailet ska du ange namn, den församling/organisation du är aktiv i samt kontaktuppgifter till en referensperson (gärna någon i ledarposition i församlingen/organisationen). Sista anmälningsdag är den 15 oktober.

Utbildningen kommer att hållas av Kristna Fredsrörelsen och Sveriges Interreligiösa Råd i samverkan med Göteborgs stift, Göteborgs Interreligiösa Center, Ibn Rushd, Studieförbundet Bilda och Sensus studieförbund.

Pilotprojekt

Projektet Medföljare är det första i sitt slag i Sverige och utbildningen är helt kostnadsfri.  Konceptet prövas under 2016 i Stockholm och Göteborg. Du som vill vara med får gärna, om ni är intresserade av att bli utbildade till Medföljare, tipsa andra församlingar och samfund i närområdet att vara med. De som går utbildningen har inflytande på utformningen av ett framtida projekt.

Bakom projektet står Kristna Fredsrörelsen och Sveriges Interreligiösa Råd. Pilotprojektet har ett interreligiöst symbolvärde och sin bas i ”Vägra Hata”-kampanjen som samlat ledare för alla religiösa grupper i Sverige som tagit avstånd från användandet av religiösa argument för att legitimera hat och våld.

Mer information

Du kan läsa mer om pilotprojektet Medföljare här.

denna PDF-fil finns mer ingående information om Medföljare-konceptet och vad utbildningen är planerad att innehålla. Om du har frågor om utbildningen är du varmt välkommen att skicka dem till Kristna Fredsrörelsens kommunikatör Jöran Lindeberg på [email protected].