kreativ aktivist
Få besök av Kristna Fredsrörelsen!

Du vet väl att du kan få besök av Kristna Fredsrörelsen till din församling eller annan mötesplats?

Vi har nyligen gjort ett utskick till fredsintresserade församlingar runt om i landet där vi erbjuder oss att komma och prata om någon av våra frågor och hur vi kan stärka det lokala fredsarbetet i Sverige. Det behövs nu när samhället allt mer präglas av hat och när kalla krigets vindar åter blåser över Östersjön. Vi har också många publikationer som du kan beställa. Läs hela utskicket med våra erbjudanden.