Vad gör en fredsobservatör?

Vardagen för en fredsobservatör ser lite olika ut beroende vilket land fredsobservatören arbetar i (vi har fredsobservatörer i Mexiko, Guatemala och Colombia). Gemensamt för alla tre länder är att fredsobservatörerna medföljer människorättsförsvarare på resor, rättegångar, hembesök och möten. Vi observerar också ibland vid demonstrationer och manifestationer och bevakar att rätten till demonstrations- och yttrandefrihet, samt rätten att organisera sig respekteras.

När kränkningar inträffar ingår det i fredsobservatörernas arbete att ta fram underlag till blixtaktioner och vädjandebrev som sedan kan skickas ut till Kristna Fredsrörelsens aktionsnätverk som reagerar på detta och därigenom skapar tryck på de nationella myndigheterna att agera. Fredsobservatörerna arbetar också med informationsspridning, de skriver artiklar och blogginlägg och rapporterar om situationen för mänskliga rättigheter i landet. Informationsarbetet fortsätter även efter det att fredsobservatörerna har kommit hem till Sverige. De håller då föreläsningar vid olika evenemang, samt på skolor, kyrkor och föreningar.

Varför har Kristna Fredsrörelsen fredsobservatörer?

Vi har fredsobservatörer på plats för att bidra till att möjliggöra hotade personers fortsatta arbete med de mänskliga rättigheterna i sina länder. Vårt arbete med fredsobservatörer grundas alltid på en konkret förfrågan om medföljning från en lokal organisation. Som ickevåldsorganisation vill vi också visa på att det finns exempel på att det är möjligt att bidra till skydd genom civila fredsobservatörer som utgör ett ickevåldsligt alternativ till skydd genom vapenmakt.

Vad krävs för att åka ut som fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen?

Du måste du vara minst 23 år för att åka som fredsobservatör till Mexiko/Guatemala och minst 25 år för Colombia. Du måste också kunna tala och skriva mycket god spanska och svenska. Utöver det ska du gärna ha erfarenhet av arbete med folkrätt/fredsfrågor, gärna från folkrörelsesammanhang, samt erfarenheter från land i Syd eller konfliktområden. Lång arbetslivserfarenhet är lika viktigt som akademiska studier.

Måste jag vara kristen för att åka ut som fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen?

Nej, vi ser gärna sökande med olika bakgrund. Du förväntas dock dela Kristna Fredsrörelsens värderingar om fred, rättvisa och ett samhälle utan våld. Du behöver också känna dig bekväm med att representera en organisation på kristen grund och kunna hålla föreläsningar/seminarier i kyrkliga sammanhang.

Är det farligt att vara fredsobservatör?

Det går inte att komma ifrån att det är förenat med högre risker att vistas och arbeta i de tre länder där Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer befinner sig, än i Sverige. De största riskerna är dock trafiken och rånrisken snarare än själva uppdraget. Som fredsobservatör förväntas du utgöra en preventiv närvaro och förebygga våld. Du ska inte fungera som en mänsklig sköld. Skulle en våldsam situation inträffa bör fredsobservatören avlägsna sig från platsen på säkrast möjliga sätt för att istället rapportera om det som har inträffat. 

Vi arbetar med förebyggande åtgärder för att undvika att vår personal hamnar i farliga situationer. Förutom en gedigen utbildning och utförliga säkerhetsföreskrifter omfattas fredsobservatörerna av en bra försäkring och vi har en väl beprövad säkerhetsplan för effektivt agerande vid eventuella krissituationer. Vi ställer också höga krav på att våra anställda följer de säkerhetsföreskrifter som finns i fält.

Vilket resultat kan ni se av fredsobservatörernas arbete?

Från de organisationer och människorättsförsvarare som vi medföljer får vi ofta höra att det gör stor skillnad för dem att fredsobservatörerna finns på plats. Medföljningen har en avskräckande effekt och observatörernas närvaro är ett konkret uttryck för att världen utanför ser och hör vad som händer, vilket ingjuter mod hos de medföljda.

”Medföljningen har räddat våra liv. /…/ Vi kvinnor som började organisera oss för rättvisa i Guatemala hade aldrig överlevt om det inte vore för den internationella medföljningen”
– 
Blanca Rosa de Hérnandez, medarbetare på människorättsorganisationen Famdegua i Guatemala.

“Kristna Fredsrörelsens stöd har varit oerhört viktigt för oss, och det faktum att ni är den enda organisation som konstant har följt processen har varit avgörande för oss.”
– Padre Sterling från organisationen Cocomocopa i Colombia

”I Chiapas (Mexiko) och Chocó (Colombia) har Kristna Fredsrörelsen en unik roll, som enda svenska och en av få internationella organisationer på plats. Medföljningen av vittnen i Guatemala har bidragit till att en rättslig process mot de skyldiga för folkmordet kunnat genomföras vilket är ett exceptionellt gott resultat”.
Utdrag ur en extern utvärdering av Kristna Fredsrörelsens arbete med internationell medföljning, gjord 2010.

För mer inblick i fredsobservatörernas arbete, följ deras arbete på blogg.krf.se.

Läs mer om Kristna Fredsrörelsens resultat under Vi gör.

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE