Vad är ickevåld?

Ickevåld är en hel massa saker och det finns nog lika många definitioner av ickevåld som det finns ickevåldsförespråkare. För oss inom Kristna Fredsrörelsen är ickevåld både vår filosofi och vår metod, vårt mål och vårt medel. Ickevåld är mer än bara att avstå från våld – det är att försöka motverka och avslöja både det direkta och strukturella våldet, genom fredliga medel.

> En guide till ickevåld

Vad innebär preventiv närvaro?

Preventiv närvaro är ett sätt att minska våld och hot om våld, genom exempelvis närvaro av internationella observatörer i ett samhälle som är drabbat av våld. Syftet är att öka handlingsutrymmet för människorättsförsvarare och hotad civilbefolkning genom att observatörerna är internationella ögon och öron på plats, som kan rapportera om eventuella övergrepp. Det är denna metod som Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer använder sig av.

Vad innebär internationell medföljning?

Internationell medföljning är en ickevåldsmetod för att skydda civila genom närvaron av internationella fredsobservatörer. Metoden används ofta i samhällen som styrs av repressiva regimer och i konflikt- eller postkonfliktsituationer där civilsamhället är extra utsatt för hot och trakasserier. Målet med fredsobservatörernas närvaro är att personer som arbetar för fred och mänskliga rättigheter ska kunna utföra sitt arbete utan att utsättas för våld.

Metoden internationell medföljning började användas i sin nuvarande form 1984 av Peace Brigades International (PBI), under den väpnade konflikten i Guatemala. Fredsobservatörers närvaro gör det svårare för potentiella förövare att utföra attacker mot människorättsförsvarare. Att kränka befolkningens rättigheter lönar sig bara så länge det kan ske i skymundan utan att omvärlden reagerar eftersom stater som kränker mänskliga rättigheter ofta är känsliga för internationella påtryckningar. Närvaron av internationella fredsobservatörer minskar risken för övergrepp och ökar friheten och handlingsutrymmet för dem som har utsatts för hot. Vår närvaro utgör också ett synligt stöd för människorättsförsvarares rätt att organisera sig och kan ge legitimitet åt deras arbete i kontexter där det förekommer smutskastning och kriminalisering av personer som arbetar för mänskliga rättigheter.

Vad är en människorättsförsvarare?

En människorättsförsvarare är en person (kvinna, man, gammal, ung, anställd eller frivilligarbetare) som med fredliga medel arbetar för att främja eller försvara de mänskliga rättigheterna. Exempel på människorättsförsvarae är de som kämpar mot kvinnlig könsstympning eller för rösträtt, jurister som protesterar mot ett korrupt rättsystem, bloggare som lägger upp bilder och kommentarer till regimers övergrepp eller personer som organiserar vittnen eller anhöriga som kräver rättvisa efter ett folkmord. Både FN och EU har dokument som ger särskilda rättigheter och särskilt skydd åt människorättsförsvarare.

Möt människorättsförsvarare från hela världen

 

AKTUELLT
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE

SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE